UE przygląda się nowemu organowi do walki z praniem pieniędzy w walutach cyfrowych

Według doniesień Unia Europejska ma zaproponować nowy organ, który będzie miał kompetencje do zwalczania wykorzystywania waluty cyfrowej do prania pieniędzy. Dokumenty publikowane przez UE pokazują, że plany są już na etapie opracowywania dla organu, który miałby dążyć do egzekwowania nowych przepisów dotyczących przejrzystości transferów aktywów walut cyfrowych, podał Reuters. Pojawia się, gdy blok znajduje się pod rosnącą presją, by zintensyfikować działania przeciwko brudnym pieniądzom i używaniu walut cyfrowych do ukrywania zachowań przestępczych w regionie.

Zgodnie z dokumentami UE uważa, że ​​pranie pieniędzy i finansowanie działalności przestępczej pozostaje poważnym problemem Unii. „Pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i przestępczość zorganizowana pozostają poważnymi problemami, którymi należy się zająć na poziomie Unii”, stwierdziła, zgodnie z raportami. Organ wykonawczy Komisji Europejskiej proponuje utworzenie nowej agencji, Anti-Money Laundering Authority (AMLA), która będzie współpracować z władzami krajowymi w celu wyeliminowania nielegalnego korzystania z waluty cyfrowej. „Dzięki bezpośredniemu nadzorowaniu i podejmowaniu decyzji wobec niektórych najbardziej ryzykownych transgranicznych podmiotów zobowiązanych z sektora finansowego Urząd przyczyni się bezpośrednio do zapobiegania przypadkom prania pieniędzy/finansowania terroryzmu w Unii”. „Jednocześnie będzie koordynować krajowe organy nadzorcze i pomagać im w zwiększeniu ich skuteczności w egzekwowaniu jednolitego zbioru przepisów oraz zapewnianiu jednolitych i wysokiej jakości standardów nadzorczych, podejść i metod oceny ryzyka”.

Transfery zasobów cyfrowych są obecnie poza obowiązującymi w bloku przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, co, jak sugerują dokumenty UE, ułatwia nielegalne przepływy pieniędzy. „Brak takich zasad naraża posiadaczy kryptowalut na ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, ponieważ przepływy nielegalnych pieniędzy mogą odbywać się poprzez transfery kryptowalut”. „Dzięki jednolitym standardom i bardziej scentralizowanemu nadzorowi Komisja Europejska wprowadza ważne ulepszenia, aby umożliwić spójne działania przeciwko przestępczości finansowej”.

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : EU eyes new body for tackling digital currency money laundering – CoinGeekAuthor: BitcoinSV.pl
CEO