Brytyjscy prawodawcy uchwalają ustawę zezwalającą na zamrożenie i zajęcie „krypto”

Wyższa izba parlamentu Wielkiej Brytanii przyjęła ustawę, która rozszerza uprawnienia organów ścigania w zakresie konfiskaty zasobów cyfrowych.

Ustawodawcy w Izbie Lordów przyjęli ustawę o przestępstwach gospodarczych i przejrzystości korporacyjnej, która zwiększa zasięg władz brytyjskich w ściganiu przestępców finansowych. Zmienia przepisy krajowe dotyczące rejestracji firm, zgłaszania przestępstw finansowych, poufności finansowej i aktywów cyfrowych.

Izba Lordów przyjęła projekt ustawy po trzecim czytaniu, nie wprowadzając żadnych nowych zmian. Powróci teraz do izby niższej – Izby Gmin – która może wprowadzić dalsze zmiany przed przekazaniem go królowi do podpisu.

Ustawa została wprowadzona we wrześniu 2022 r. jako najbardziej kompleksowy od dziesięcioleci wysiłek brytyjskiego parlamentu mający na celu wyeliminowanie zorganizowanej przestępczości i terrorystów z systemu finansowego.

Dało organom ścigania, w tym Narodowej Agencji ds. Przestępczości, uprawnienia do „przechwytywania, zamrażania i odzyskiwania zasobów kryptograficznych”. Twierdził, że wykorzystanie „krypto” w oszustwach gwałtownie wzrosło w ostatnich latach, a ustawa pozwoli władzom dotrzymać kroku przestępcom.

„Krajowi i międzynarodowi przestępcy od lat prali dochody ze swoich przestępstw i korupcji, nadużywając struktur brytyjskich firm i coraz częściej używając kryptowalut” – skomentował wówczas Graeme Biggar, dyrektor generalny National Crime Agency.

„Te reformy – długo oczekiwane i mile widziane – pomogą nam rozprawić się z obydwoma” – zauważył.

Nowelizacja ustawy z zeszłego miesiąca rozszerzyła jej zakres o konfiskatę aktywów cyfrowych. Obejmuje to umożliwienie „odpowiednim funkcjonariuszom” dostępu do portfeli aktywów cyfrowych podejrzanych o pomoc w przestępstwie oraz zajęcie i zatrzymanie aktywów. Dało to również sądom uprawnienia do nakazania zajęcia takich aktywów.

Zajęte aktywa można odzyskać przez okres do roku po ich zwolnieniu, w przeciwnym razie władze mogą je legalnie zatrzymać, sprzedać lub zniszczyć. Ustawa pozwala rządowi przeznaczyć część dochodów z takiej sprzedaży na zwalczanie przestępstw finansowych.

Chociaż ustawa przyznaje im większe uprawnienia, brytyjskie organy ścigania od lat zajmują cyfrowe aktywa. W 2021 roku londyńska policja metropolitalna przejęła aktywa cyfrowe o rekordowej wartości 408 milionów dolarów od grupy zajmującej się praniem brudnych pieniędzy.

Callahan, MaGruder, Lee i Reinhardt: Sondowanie czynów przestępczych

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : UK lawmakers pass bill allowing ‘crypto’ freezing and seizure – CoinGeek

Author: BitcoinSV.pl
CEO