Tag: forum bitcoin

Miksery mają zostać zakazane

Post Administratora forum o takiej treści został umieszczony 1 grudnia 2023 r. https://bitcointalk-org.translate.goog/index.php?topic=5476162.0&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp Celem Bitcointalk.org jest zapewnienie możliwie największej swobody. Ale…

Dalej Miksery mają zostać zakazane