Prezydent Iranu wzywa do wprowadzenia nowych przepisów dotyczących waluty cyfrowej

Prezydent Iranu wezwał do stworzenia nowych ram regulujących walutę cyfrową w tym kraju, w najnowszym ruchu rządu w kierunku kontrolowania sektora. Prezydent Hassan Rouhani powiedział, że kraj wymaga ram prawnych dla waluty cyfrowej i powiązanych działań, które chroniłyby interes narodowy, zapewniając jednocześnie, że wydobywanie waluty cyfrowej pozostanie zakazane.

Władze w Iranie niedawno zakazały kopania walut cyfrowych w obawie przed jej wpływem na infrastrukturę krajową, a dostawy energii zostały przerwane w całym kraju w wyniku gwałtownego wzrostu wydobycia, co doprowadziło do przerw w dostawach prądu w niektórych głównych miastach. Rouhani powiedział, że podczas opracowywania nowych przepisów przepisy muszą uwzględniać zarówno techniczne, jak i prawne wymagania walut cyfrowych.

Wzywając do jak najszybszej regulacji, Rouhani powiedział, że środki są konieczne w celu ochrony inwestorów przed ryzykiem związanym z handlem walutami cyfrowymi. „Aby zalegalizować działalność kryptowalut i chronić kapitał ludzki w tym obszarze, musimy jak najszybciej wymyślić rozwiązanie oraz ustanowić i zakomunikować niezbędne prawa i instrukcje”. Rouhani powiedział, że potrzebna jest wspólna grupa robocza do opracowania przepisów, a przede wszystkim do podniesienia świadomości społecznej na temat nowych środków regulujących branżę. „Odpowiedzialne agencje w obszarze rynków kapitałowych powinny współpracować z mediami i cyberprzestrzenią w zakresie informacji, edukacji i świadomości społecznej na temat tego zjawiska oraz jego instrukcji i przepisów”.

Prezydent potwierdził również, że wydobycie walut cyfrowych pozostanie zakazane co najmniej do końca tego lata, a „Ministerstwa Komunikacji i Technologii Informacyjnych oraz Energii… są ​​odpowiedzialne za odcięcie zasilania tych centrów”. W ramach egzekwowania środków osoby przyłapane na wydobywaniu waluty cyfrowej z krajowych połączeń elektroenergetycznych podlegają wysokim grzywnom, a środki zostaną utrzymane w przewidywalnej przyszłości.

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : President of Iran calls for new laws for digital currency – CoinGeekAuthor: BitcoinSV.pl
CEO