Tag: relayx

RelayX uruchamia mintera NFT

Przemówienie główne Nassima Taleba w CoinGeek Zurich zapoczątkowało uruchomienie przez RelayX urządzenia do minowania tokenów niewymiennych. Użytkownicy mogą teraz wybić…

Dalej RelayX uruchamia mintera NFT