Kategoria: Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA („GPW”) została utworzona w 1991 r. W listopadzie 2010 r., GPW została spółką publiczną, a jej akcje są notowane na głównym parkiecie.

Giełda organizuje i prowadzi obrót na Rynku Głównym, a także w ramach alternatywnego systemu obrotu rynek akcji pod nazwą NewConnect (utworzony w sierpniu 2007 r.), który jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu. We wrześniu 2009 r. rozpoczął działalność Catalyst, system autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi, który jest unikalnym rynkiem tego typu w Europie Środkowej i Wschodniej. Przedmiotem obrotu na Catalyst są obligacje korporacyjne, komunalne, spółdzielcze i skarbowe, a także listy zastawne. BondSpot SA, spółka zależna GPW, organizuje obrót na Treasury BondSpot Poland, hurtowym rynku obrotu obligacjami skarbowymi.

Od stycznia 1998 r., kiedy uruchomione zostały notowania kontraktów terminowych na WIG20, GPW prowadzi również rynek instrumentów pochodnych. W tym samym roku został wprowadzony pierwszy kontrakt terminowy na kursy walut (para walutowa USD/PLN). Dynamiczny rozwój rynku instrumentów pochodnych nastąpił w 2000 r., kiedy bardzo popularny stał się kontrakt na indeks WIG20. W kolejnych latach na GPW pojawiły się kontrakty na kolejne instrumenty bazowe. W roku 2001 wprowadzone zostały do obrotu kontrakty na akcje kilku spółek z indeksu WIG20, a we wrześniu 2003 r. – opcje na indeks. Obecnie oferta GPW w zakresie instrumentów pochodnych jest bardzo różnorodna – w obrocie znajdują się kontrakty terminowe na indeksy WIG20 oraz mWIG40, akcje spółek, kursy walutowe, opcje na WIG20, jak również jednostki indeksowe na indeks WIG20. Na GPW obecnie notowanych jest 9 funduszy typu ETF.

Na koniec stycznia 2022 r. status członka giełdy, umożliwiający prowadzenie bezpośredniej działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na GPW, posiadało 41 podmiotów (21 członków krajowych i 20 członków zagranicznych). W lutym 2022 r. licencje maklera papierów wartościowych posiadało 3.231 osób, a licencje doradców inwestycyjnych – 822 osoby.

Rozrachunek jest przeprowadzany na zasadzie „dostawa za płatność” (delivery-versus-payment). Każdy inwestor zobowiązany jest do posiadania rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego. Członkowie giełdy posiadają status uczestnika w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA, jak również rachunek pieniężny w banku rozliczeniowym.

System jest w pełni skomputeryzowany. Wszystkie instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu są zdematerializowane.

mPay Fintech roku +60% użytkowników w rok / Licencja AIS i PIS

https://www.telepolis.pl/fintech/cashless/pko-bp-e-bilety-autostrady https://fintek.pl/mpay-wchodzi-w-otwarta-bankowosc-fintech-z-licencja-ais-i-pis-od-knf/ https://dziennik365.pl/mpay-fintechem-roku https://comparic.pl/mpay-zdobyl-tytul-fintech-roku-2021-spolka-wyroznila-sie-na-invest-cuffs/ Autor : socjolo2008

Dalej mPay Fintech roku +60% użytkowników w rok / Licencja AIS i PIS

Yolo GPW – wniosek o sanację z kłopotami podatkowymi w tle

Strona spółki : https://www.yologroup.pl/kurs-akcji.php Cena : https://www.google.com/finance/quote/YOL:WSE Kłopoty z Urzędem Skarbowym i wniosek o sanację Artykuły : https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=YOLO https://www.bankier.pl/wiadomosc/Yolo-zlozylo-wnioski-o-otwarcie-postepowania-sanacyjnego-i-upadlosciowego-8309806.html https://www.money.pl/gielda/spolki-gpw/plpresc00018.html…

Dalej Yolo GPW – wniosek o sanację z kłopotami podatkowymi w tle

Huuuge Games GPW

Co robimy? Jesteśmy globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier on-line przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Nasza…

Dalej Huuuge Games GPW