Anonimowe portfele kryptowalutowe są teraz nielegalne w UE

W wyniku niedawnych zmian regulacyjnych płatności w kryptowalutach dowolnej wielkości przy użyciu niezidentyfikowanych portfeli kryptograficznych z własną opieką są obecnie faktycznie nielegalne w Unii Europejskiej (UE). Decyzja ta stanowi część zestawu nowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) obowiązujących na kontynencie.

Jak wynika z postu Patricka Breyera, większość członków głównej komisji Parlamentu Europejskiego zatwierdziła zakaz 19 marca.

Warto zauważyć, że dr Breyer jest członkiem Parlamentu Europejskiego z ramienia Deutsch Piraten Partei i jednym z dwóch przywódców, którzy sprzeciwiali się tej zgodzie. Przeciwko tej uchwale głosował Gunnar Beck, reprezentujący partię Alternatywa dla Niemiec (AfD).

Nowa unijna dyrektywa AML: płatności gotówkowe i kryptowalutowe częściowo nielegalne
W szczególności nowe prawo dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy zabrania stosowania określonych progów w przypadku płatności gotówkowych i wszelkich anonimowych płatności kryptowalutami. W związku z tym wszelkie płatności gotówkowe powyżej 10 000 euro staną się nielegalne, podobnie jak anonimowe płatności gotówkowe powyżej 3000 euro.

Zakaz płatności dokonywanych w kryptowalutach będzie dotyczył zarówno niezidentyfikowanych portfeli samoobsługowych, jak i dostawców usług, jak określono w przepisach.

Ponadto, zdaniem Dillona Eustace’a, zatwierdzony obecnie pakiet AML będzie miał zastosowanie po trzech latach od jego wejścia w życie. Jednakże irlandzka kancelaria prawnicza oczekuje, że przepisy te wejdą w życie w pełni przed zwykłym terminem ich egzekwowania.

Stanowisko Patricka Breyera w sprawie uznania anonimowych płatności gotówkowych i kryptowalut za nielegalne
Breyer jest sceptyczny co do skuteczności zwalczania przestępczości za pomocą tych przepisów. Ponadto podkreślił, że anonimowe płatności są podstawowym prawem człowieka, niezbędnym do osiągnięcia indywidualnej wolności finansowej.

Ogólny zakaz anonimowych płatności miałby co najwyżej minimalny wpływ na przestępczość, ale pozbawiłby niewinnych obywateli wolności finansowej. (…) Mamy prawo płacić i przekazywać darowizny online bez rejestrowania naszych osobistych transakcji.”

– Patricka Breyera
Z innej perspektywy przedstawiciel Piraten Partei zwrócił uwagę na negatywne skutki gospodarcze i społeczne zakazu płatności państwowych.

Ta unijna wojna z gotówką będzie miała paskudne konsekwencje! Od tysięcy lat społeczeństwa na całym świecie żyją dzięki pieniądzom chroniącym prywatność. Wraz z postępującą eliminacją gotówki istnieje ryzyko ujemnych stóp procentowych i ryzyko odcięcia przez banki w każdej chwili podaży pieniądza. Zależność od banków rośnie w zastraszającym tempie. Należy położyć kres temu rodzajowi pozbawienia praw finansowych”.

– Patricka Breyera

Co obywatele UE myślą o zakazie przeciwdziałania praniu pieniędzy gotówką i kryptowalutami?
Historycznie rzecz biorąc, obywatele Europy wykazywali już opór wobec wszelkiego rodzaju zakazów płatności gotówkowych. Patrick Breyer opisał „wielkie oburzenie społeczne”, które miało miejsce w 2017 r., kiedy Komisja przeprowadziła konsultacje społeczne w sprawie ograniczenia płatności gotówkowych.

Jego słowami: „Ponad 90% ankietowanych obywateli opowiedziało się przeciwko takiemu posunięciu. Respondenci uznali płacenie anonimowo gotówką za „podstawową wolność osobistą” oraz że „Ograniczenia płatności gotówkowych są nieskuteczne w osiąganiu potencjalnych celów (walka z działalnością przestępczą, terroryzmem, uchylaniem się od płacenia podatków).”

Ponadto ekspert ds. szarej strefy, Friedrich Schneider, uważa, że środki te miałyby „jedynie minimalne skutki ograniczające przestępczość”.

Wniosek
Podsumowując, nowe prawo dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy skutecznie zabrania płatności kryptowalutami za pośrednictwem portfeli samoobsługowych.

Zasadniczo większość sieci kryptograficznych działa w sieciach bez uprawnień, w których każdy może wygenerować kryptograficzny klucz prywatny, uzyskując nieograniczony dostęp do systemu. Jest to jedna z podstawowych propozycji wartości kryptowalut, jako bardziej dostępne, bezpłatne i uczciwe podejście do finansów, które nie czyni żadnego wyróżnienia dla użytkowników.

Eksperci i zwolennicy wolności uważają to niedawne zatwierdzenie za mocny cios przeciwko wolności finansowej i podstawowym prawom człowieka. Na X (dawniej Twitterze) komentatorzy mówią o podobieństwie do dystopijnego społeczeństwa wprowadzonego przez George’a Orwella w bestsellerze „1984”.

Europejscy obywatele i przedsiębiorcy zastanawiają się obecnie, czy Parlament UE będzie miał siłę polityczną niezbędną do utrzymania tej zgody w przyszłości.

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : https://finbold.com/anonymous-crypto-wallets-now-illegal-in-the-eu/

Author: BitcoinSV.pl
CEO