Testy Teranode BSV: Nowy poziom skalowalności blockchain

W świecie technologii blockchain nieustannie poszukuje się nowych rozwiązań, które mogłyby zapewnić większą skalowalność, szybkość i efektywność. Jednym z najbardziej obiecujących kroków w tej dziedzinie jest rozwój Teranode BSV, który ma za zadanie przetestować i udowodnić możliwości skalowania sieci Bitcoin SV do nieosiągalnych dotąd poziomów.

Konfiguracja testowa

Testy Teranode BSV opierają się na konfiguracji składającej się z trzech pełnych węzłów. Te zaawansowane węzły są rozmieszczone strategicznie na całym świecie, aby zapewnić globalny zasięg i efektywność.

Lokalizacje: M1 w Europie, M2 w Stanach Zjednoczonych oraz M3 w Azji.

Każdy z tych węzłów jest wyposażony w swoje własne zestawy niepowtarzalnych wyjść transakcyjnych (UTXO), co umożliwia im przeprowadzanie pełnej walidacji wszystkich transakcji i bloków. To znacząco odróżnia Teranode od innych systemów przez kompleksową analizę i przetwarzanie danych na niespotykaną dotąd skalę.

Imponujące wyniki wstępnych testów

Wstępne testy Teranode, które rozpoczęły się 22 lutego 2024, ujawniły zarówno imponujące wyniki jak i nowe wyzwania na które muszą odpowiedzieć twórcy systemu. Trzy Teranody zademonstrowały zdolność do efektywnego przetwarzania i weryfikacji transakcji, osiągając zdumiewającą wydajność ponad 1 miliona transakcji na sekundę.

Źródło bsvblockchain.org

Takie osiągi wskazują, że Teranode BSV ma potencjał, by znacząco przewyższyć obecne rozwiązania w zakresie skalowalności sieci blockchain, otwierając nowe możliwości dla globalnych systemów płatności i przetwarzania danych. Innowacyjnym aspektem jest sposób w jaki blok jest propagowany między węzłami. Zamiast tradycyjnego przesyłania pełnego bloku, Teranode wykorzystuje abstrakcję do nagłówka bloku i listy poddrzew zawierających identyfikatory transakcji. Taka struktura umożliwia górnikom szybką weryfikację dowodu pracy nad blokiem przez obliczenie korzenia Merkle’a, jednocześnie upewniając się, że wszystkie transakcje są ważne i w odpowiedniej kolejności. Ta metoda ma na celu znaczne przyspieszenie procesu weryfikacji i propagacji bloków w sieci.

Źródło: coingeek.com

Na temat budowy i zasady działania Terranode polecam ten artykuł: https://coingeek.com/new-teranode-features-to-push-bsv-blockchain-capabilities-beyond-the-limits/

Mimo imponujących wyników, testy ujawniły również problemy. Głównym była walidacja i przetwarzanie bloków od innych górników, szczególnie między węzłami M1 i M2. Trudności te mogły prowadzić do desynchronizacji co z kolei prowadziło do problemów z walidacją bloków wyprodukowanych przez różne węzły.

Krytycznym problemem, które ujawniły testy, było odpowiednie zarządzanie pamięcią podręczną. W sytuacji, gdy pamięć podręczna nie była odpowiednio rozgrzana, węzły Teranode napotykały trudności w szybkiej weryfikacji poddrzew, co doprowadziło do rozwidlania się węzłów i tworzenia własnych, odseparowanych łańcuchów. Ten problem podkreśla wagę optymalizacji procesów weryfikacji i zapewnia lekcję, jak ważne jest zarządzanie pamięcią podręczną w zaawansowanych systemach blockchain.

Osiągnięcia i wyzwania

Podczas ostatnich testów w marcu, Teranode z powodzeniem przetworzył 1,1 miliona transakcji na sekundę (tps), przekraczając pierwotny cel 1 miliona tps. To imponujące osiągnięcie stanowi ważny kamień milowy w dążeniu do stworzenia wysoce skalowalnej i efektywnej sieci blockchain.

Jednakże, testy ujawniły także problem wzrostu liczby forków, co było przypisywane opóźnieniom w walidacji bloków. Zespół Teranode zareagował na te wyzwania, wdrażając kluczowe zmiany architektoniczne. Oddzielenie procesu walidacji bloków od walidacji poddrzew stanowi ważną modyfikację, która ma na celu zwiększenie skalowalności i efektywności. Zoptymalizowanie struktur danych i szersze wykorzystanie kolejek komunikatów zwiększa niezawodność procesu walidacji, zmniejszając tym samym występowanie forków.

Dodatkowo, zespół podjął działania w celu zminimalizowania ryzyka rozłączeń i optymalizacji kosztów operacyjnych, które są kluczowe dla operatorów węzłów. Dokładne testy różnych kombinacji usług i serwerów pozwoliły zidentyfikować optymalne konfiguracje, zapewniające lepszą komunikację między węzłami i wydajność sieci.

Przygotowanie do długoterminowych testów wydajności

Po okresie iteracyjnych ulepszeń, projekt Teranode jest teraz gotowy do przejścia w fazę długoterminowych, nieprzerwanych testów. Celem tej fazy jest długotrwała walidacja działania systemu, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jego niezawodności i efektywności na dużą skalę.

Testy projektu Teranode BSV pokazują, że osiągnięcie wysoce skalowalnej i stabilnej sieci blockchain jest w zasięgu ręki. Poprzez ciągłe ulepszanie i testowanie, projekt zbliża się do realizacji wizji systemu zdolnego do obsługi milionów transakcji na sekundę. Technologia Teranode, dzięki swoim unikalnym zdolnościom ma potencjał do zrewolucjonizowania wielu sektorów gospodarki.

Author: Zuku