Generatywna sztuczna inteligencja zmienia oblicze edukacji: Światowe Forum Ekonomiczne

Wzywa się nauczycieli, aby dotrzymywali kroku szybkiemu rozwojowi sztucznej inteligencji (AI) w placówkach edukacyjnych, aby zapobiegać pułapkom związanym z korzystaniem z tej technologii.

Z postu Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) wynika, że rosnące wskaźniki wdrażania sztucznej inteligencji wymagają nowego podejścia ze strony nauczycieli w obszarach rozwijania umiejętności, oceniania i nauczania. Badania wykazały gwałtowny wzrost wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji na Harvardzie wraz ze wzrostem jej biegłości w zakresie kreatywności i logicznego rozumowania.

Raport WEF zaleca nabywanie przez uczniów nowych umiejętności w obliczu rosnącego tempa ich wdrażania i stosowania. Pierwszą umiejętnością wskazaną przez WEF jest „fundamentalne zrozumienie” generatywnych systemów sztucznej inteligencji, aby uniknąć nadawania technologii cech ludzkich.

Solidne wprowadzenie do sztucznej inteligencji zapobiegnie powstawaniu przez uczniów szeregu błędnych wyobrażeń na temat tej technologii, jednocześnie kładąc podwaliny pod jej mocne strony i ograniczenia. W raporcie zaleca się „formułowanie problemu” jako kolejną niezbędną umiejętność, biorąc pod uwagę bogactwo narzędzi rozwiązywania problemów.

Od nauczycieli oczekuje się, że oprócz umiejętności refleksyjnego i krytycznego myślenia będą promować u swoich uczniów umiejętności eksploracji i eksperymentowania.

„Biorąc pod uwagę, że tym narzędziom brakuje instrukcji obsługi, a ich rzeczywiste zastosowania mogą zaskoczyć nawet ich twórców, kultywowanie odkrywczego nastawienia i gotowości do uczenia się metodą prób i błędów jest kluczem do dotrzymania kroku ciągłemu postępowi” – czytamy w raporcie.

Integracja sztucznej inteligencji z edukacją zmusi administratorów do ponownego przemyślenia strategii oceniania. W raporcie nalega się, aby nauczyciele przy ocenianiu uczniów wyszli poza eseje generowane przez sztuczną inteligencję, skupili się na skomplikowanych zestawach problemów i stworzyli uczniom możliwości doskonalenia nowych umiejętności.

WEF sugeruje wykorzystanie nowych metod edukacyjnych, takich jak model Problem, AI, Interaction, Reflection (PAIR), stosowany przez profesorów w King’s College London. Oczekuje się, że wykorzystanie sztucznej inteligencji w połączeniu z innymi nowymi technologiami poprawi bezpieczeństwo i prywatność użytkowników sztucznej inteligencji w instytucjach edukacyjnych.

Szereg korzyści

Kilku twórców sztucznej inteligencji wprowadziło chatboty do użytku w klasie, zdobywając uznanie zarówno ze strony nauczycieli, jak i administratorów. Nauczyciel AI Khan Academy cieszy się masowym przyjęciem w Ameryce Północnej i Europie, podczas gdy ChatGPT OpenAI jest obecnie ostoją na kilku uniwersytetach.

Eksperci wskazują na zalety personalizacji i równości związane z uczeniem się wspieranym przez sztuczną inteligencję, oferując jednocześnie korzyści oszczędzające czas na zadaniach administracyjnych.

„Biorąc pod uwagę powszechność niedoborów nauczycieli i wypalenia zawodowego, sztuczna inteligencja może zmienić zasady gry, umożliwiając nauczycielom poświęcenie większej ilości czasu i energii na swoje prawdziwe powołanie: nauczanie” – czytamy w raporcie WEF.

Aby sztuczna inteligencja (AI) działała zgodnie z prawem i prosperowała w obliczu rosnących wyzwań, musi zintegrować korporacyjny system blockchain, który zapewni jakość wprowadzanych danych i własność, umożliwiając im bezpieczeństwo danych, a jednocześnie gwarantując niezmienność danych. Sprawdź relacje CoinGeek na temat tej powstającej technologii, aby dowiedzieć się więcej, dlaczego łańcuch bloków korporacyjnych będzie podstawą sztucznej inteligencji.

Obejrzyj: Internet przyszłości — połączenie Blockchain, AI i IPv6

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : Generative AI changes the face of education: World Economic Forum – CoinGeek

Author: BitcoinSV.pl
CEO