Traktowanie przez MiCA systemowych monet typu stablecoin przynosi efekt przeciwny do zamierzonego dla UE

Podejście Unii Europejskiej (UE) do regulowania systemowych monet stabilnych za pośrednictwem ram dotyczących rynków aktywów kryptograficznych (MiCA) jest błędne i jedynie odepchnie emitentów, dowodzi niedawny artykuł. W artykule porównano kryteria i standardy stosowane przez organy regulacyjne do oceny banków systemowych i stwierdzono, że w przypadku monet stabilnych w regionie panowała surowość.

Zgodnie z MiCA moneta typu stablecoin jest klasyfikowana jako znacząca lub systemowa, jeśli spełnia dowolne trzy z siedmiu kryteriów, w tym posiada ponad 5 miliardów euro (6,28 miliarda dolarów) w rezerwach, ponad 10 milionów użytkowników lub przetwarza ponad 500 milionów euro dziennie. Inne kwestie obejmują to, czy jest on połączony z systemem finansowym i czy jest używany do płatności w skali globalnej.

W raporcie porównano rozważania MiCA z systemem stosowanym do klasyfikacji globalnych banków o znaczeniu systemowym (G-SIB), czyli z tym, co wcześniej nazywano „zbyt dużymi, by upaść”.

Dwaj autorzy – z których jeden jest dyrektorem ds. strategii UE w Circle Financial, emitenta USDC, a drugi jest byłym dyrektorem BaFin – twierdzą, że G-SIB podlegają korzystniejszym i bardziej szczegółowym rozważaniom niż monety typu stablecoin.

Na przykład banki objęte G-SIB są znacznie większe niż emitenci monet stabilnych. Najmniejszym G-SIB jest Standard Chartered (NASDAQ: SCBFF), którego łączna wartość aktywów na koniec 2022 r. wyniosła 855 miliardów dolarów. Dodatkowo zastosowano pewne niuanse, obejmujące banki Standard Chartered i inne banki o podobnej wielkości w najmniejszym z pięciu segmentów, z JPMorgan (NASDAQ: JPM) na drugim końcu spektrum.

Z kolei w przypadku monet typu stablecoin osiągnięcie progu zaledwie 5 miliardów euro wiąże się ze znacznie zwiększonymi wymogami ostrożnościowymi.

„Bez względu na ryzyko, jakie ma uwzględniać koncepcja znaczenia w ramach MiCA na podstawie progu wielkości 5 miliardów euro, wydaje się wysoce nieprawdopodobne, aby możliwe było przedstawienie dowodów – teraz lub w przyszłości – na zagrożenie systemowe dla UE, nie mówiąc już o globalnym, stabilność finansowa wynikająca z [stabilcoina] tej wielkości” – argumentują autorzy.

Za brak związku MiCA z rzeczywistą dynamiką monet stabilnych można częściowo winić Libra, nieudany projekt stabilnej monety Meta (NASDAQ: META). Libra zaskoczyła europejskie organy regulacyjne, które agresywnie ustawiły blokady drogowe, aby zapobiec uruchomieniu.

Od tego czasu poddali każdą monetę stablecoin standardom Libra. Według ich szacunków aktywa Libry pod zarządzaniem wyniosłyby co najmniej 152,7 miliarda euro (163,6 miliarda dolarów), gdyby były wykorzystywane wyłącznie jako środek płatniczy. Gdyby stablecoin przedostał się na terytorium „magazynu wartości”, jego aktywa wyniosłyby około 3 biliony euro (3,2 biliona dolarów).

Autorzy zaproponowali rewizję systemu znaczenia monet stabilnych na mocy MiCA, w przeciwnym razie mogłoby to „zaszkodzić celowi UE, jakim jest objęcie dużych części tego rynku jej kompetencjami regulacyjnymi w celu ochrony konsumentów”.

Obejrzyj Okrągły stół CoinGeek: Tokenizacja złota i monet stabilnych

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : MiCA’s treatment of systemic stablecoins is counterproductive for EU: report – CoinGeek

Author: BitcoinSV.pl
CEO