Nowy projekt ustawy w Polsce ma na celu uregulowanie zasobów cyfrowych zgodnie z wprowadzeniem MiCA

Polska zamierza stać się najnowszym krajem europejskim posiadającym kompleksowe ramy regulacyjne dla walut cyfrowych w 2024 r., a z raportów wynika, że rząd przedstawi parlamentowi projekt ustawy jeszcze w tym roku.

Od ponad trzech lat Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udziela licencji dostawcom usług związanych z aktywami wirtualnymi (VASP). Jednak poza rejestracją kraj nie wydał jeszcze przepisów prawnych dla tego sektora.

Wszystko może się zmienić w tym roku, kiedy rząd ma przedstawić projekt ustawy przyznającej KNF władzę nadzorczą nad sektorem, podaje Finance Magnates. Powołując się na źródła posiadające wiedzę w tej sprawie, dziennik podał, że projekt ustawy zostanie przedstawiony ustawodawcom w drugim kwartale roku.

Ustawa ustanowi KNF jako główny organ nadzorujący aktywa cyfrowe, podobnie jak role pełnione przez jej odpowiedniki w innych krajach, w tym w sąsiednich Niemczech, gdzie BaFin nadzoruje waluty cyfrowe, oraz FCA w Wielkiej Brytanii.

W proponowanych ramach KNF może podjąć działania wobec niespełniających wymogów VASP, w tym nałożyć kary finansowe. Może także pozwać do sądu firmy, które dopuszczają się przestępstw związanych z walutami cyfrowymi.

Polscy VASP również zostaną objęci klauzulą poufności, która pozwoli im lepiej chronić dane swoich klientów. Ramy przewidują również stosowanie umów elektronicznych zamiast dokumentów papierowych w branży, która w większości opiera się na procesach cyfrowych.

Źródła podają, że proponowane regulacje mają na celu przygotowanie Polski do integracji unijnych ram regulacyjnych dotyczących aktywów cyfrowych Markets in Crypto Assets (MiCA). Chociaż MiCA stanowi nadrzędne ramy, poszczególne kraje stworzyły własne przepisy w celu dostosowania ram regionalnych do konkretnych potrzeb.

„Wprowadzenie nowych regulacji jest podyktowane koniecznością przygotowania ram prawnych dla prawidłowego funkcjonowania rynków aktywów kryptowalutowych, zapewniając tym samym skuteczny nadzór i ochronę inwestorów poprzez wyposażenie Komisji Nadzoru Finansowego w odpowiednie środki” – wyjaśnia oficjalny komunikat rządu.

Podczas gdy Wielka Brytania, Szwajcaria, Francja i inne większe gospodarki skupiają uwagę na wdrażaniu aktywów cyfrowych, od 2021 r. Polska jest w UE głównym miejscem docelowym dla firm działających w oparciu o technologię blockchain.

Według jednego źródła Polska, licząca ponad 1060 firm, stanowi około połowę wszystkich firm blockchain w UE. Na drugim miejscu Litwa ma o połowę mniej – około 550, a Włochy są na odległym trzecim miejscu – 129.

Choć nie jest znana jako stolica technologii, Polska przyciągnęła VASP dzięki łatwemu procesowi rejestracji. Uzyskanie licencji w kraju Europy Środkowej zajmuje zaledwie dwa tygodnie i kosztuje zaledwie 150 euro (163 dolarów). Dla kontrastu, w niektórych jurysdykcjach, takich jak Hongkong, koszty sięgają nawet 20 milionów dolarów, podczas gdy w innych, jak Singapur, zajmuje to do 12 miesięcy.

Obejrzyj: Regulacja waluty cyfrowej i rola blockchainu BSV

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : Poland new draft bill aims to regulate digital assets as MiCA sets in – CoinGeek

Author: BitcoinSV.pl
CEO