Banki amerykańskie sprzeciwiają się włączeniu aktywów cyfrowych do nadzoru nad płatnościami cyfrowymi

Władze w Stanach Zjednoczonych starają się rozszerzyć swój nadzór nad dużymi firmami technologicznymi i innymi dostawcami aplikacji do płatności cyfrowych i portfeli. Zdaniem związku bankowego tego kraju włączenie aktywów cyfrowych w zakres aktywów nadzorowanych jest jednak przedwczesne.

Biuro Ochrony Finansów Konsumentów (CFPB) zaproponowało rozszerzenie nadzoru w listopadzie ubiegłego roku. Cyfrowe aplikacje płatnicze, oferowane przez duże firmy technologiczne i start-upy, kontrolują coraz większą część rynku amerykańskiego, a CFPB uważa, że muszą podlegać tym samym wymaganiom w zakresie prywatności i ochrony konsumentów, co banki i spółdzielcze kasy pożyczkowe.

W szczególności CFPB chce nadzorować cyfrowe platformy płatnicze, które obsługują ponad 5 milionów transakcji rocznie. Władze miały czas do 8 stycznia na przedstawienie swoich opinii.

Amerykańscy bankierzy wyrazili poparcie dla propozycji, ale chcą, aby aktywa cyfrowe były wyłączone z zakresu nadzoru.

W liście poparcia American Bankers Association i Consumer Bankers Association wyraziły „poważne obawy” w związku z propozycją CFPB rozszerzenia znaczenia „funduszy” na aktywa cyfrowe.

„Temat nadzoru nad aktywami cyfrowymi jest szerszy niż ochrona konsumentów w zakresie płatności i powinien być przedmiotem własnego, kompleksowego procesu publicznych komentarzy i debat, a nie być wciskany w tworzenie przepisów” – stwierdziły oba stowarzyszenia bankowe.

Chcą, aby przed podjęciem jakichkolwiek działań CFPB koordynowała działania z innymi agencjami posiadającymi jurysdykcję nad zasobami cyfrowymi. CFPB musi odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób ustali, czy transakcja ma charakter krajowy, czy przeznaczony na cele domowe. Musi także określić, czy nowa reguła będzie miała wpływ na portfele niehostowane.

List bankierów rzuca światło na ważniejszą kwestię – kto nadzoruje aktywa cyfrowe w USA? Pytanie to znalazło się w centrum gorących debat pomiędzy Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Komisją ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) a ustawodawcami Kongresu USA. SEC objęła wiodącą rolę i znajduje się w centrum wstrząsających wydarzeń, takich jak batalia prawna z Ripple i zatwierdzenie funduszu typu spot Exchange Traded Fund (ETF).

Jednak ustawodawcy wykazali skłonność do uczynienia CFTC organem nadzorującym branżę, a przewodniczący Rostin Benham wielokrotnie krytykował niepowodzenia SEC w nadzorze nad „krypto”.

Dr Mohamed Essaaidi: Skalowanie BSV zmieni zarządzanie, bankowość i rolnictwo

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : US banks oppose digital asset inclusion in digital payments supervision – CoinGeek

Author: BitcoinSV.pl
CEO