Przedsiębiorstwa obserwują stopniowe wdrażanie AI: ankieta ResumeBuilder

Ankieta przeprowadzona przez ResumeBuilder zbadała ewoluujący związek między sztuczną inteligencją (AI) a przyszłością pracy.

Ankieta, która obejmowała odpowiedzi od 750 liderów biznesu w firmach, które obecnie korzystają ze sztucznej inteligencji lub planują wdrożyć ją w 2024 r., sprawdza, jak sztuczna inteligencja zmienia krajobraz korporacyjny.

Badanie zlecone przez ResumeBuilder.com i przeprowadzone przez Pollfish objęło krajową próbę 750 osób, które spełniły określone kryteria, w tym wiek 25 lat lub więcej, zatrudnienie zarobkowe lub prowadzenie działalności na własny rachunek, zarabiające co najmniej 75 000 dolarów rocznie i pracujące w firmie o więcej niż 11 pracowników. Ankieta wykazała, że respondenci pełnili takie role, jak dyrektorzy wyższego szczebla, prezesi, dyrektorzy generalni, dyrektorzy, właściciele, dyrektorzy ds. technologii lub dyrektorzy finansowi:

Adopcja AI i jej konsekwencje dla zatrudnienia

Istotnym wnioskiem z badania jest to, że 53% firm już korzysta ze sztucznej inteligencji, a dodatkowe 24% planuje wdrożyć ją w 2024 r. Jednak ten skok technologiczny znacząco wpływa na siłę roboczą: 37% firm, które wdrożyły sztuczną inteligencję, zgłasza, że zastąpiło pracowników w 2023 r. w związku z wdrożeniem sztucznej inteligencji, a 44% przedsiębiorstw przewiduje, że sztuczna inteligencja spowoduje zwolnienia w 2024 r.

Statystyki te potwierdzają obawy pracowników dotyczące sztucznej inteligencji, ponieważ wielu wierzy, że systemy sztucznej inteligencji i automatyzacja pozbawią ich pracy.

„Nie jestem zaskoczona tymi wynikami i mam nadzieję, że ten artykuł pobudzi do działania każdego, kto odrzuca sztuczną inteligencję w swojej branży lub na stanowisku” – mówi Julia Toothacre, specjalistka ds. strategii zawodowej i CV w ResumeBuilder.

„Radziłbym pracownikom, aby rozważyli wszystkie elementy swojego stanowiska i to, co może przejąć sztuczna inteligencja. Dowiedz się, jakiej części Twojego stanowiska nie może przejąć sztuczna inteligencja lub gdzie sztuczna inteligencja może potrzebować interwencji człowieka, i stań się osobą, do której możesz się zwrócić z tymi zadaniami. Pracownicy muszą znaleźć sposoby na rozwijanie swoich umiejętności i utrzymanie aktualności w swojej branży, jeśli nie chcą, aby ich praca została powierzona sztucznej inteligencji” – dodała.

Skuteczną strategią jest pozostawanie w czołówce postępu technologicznego poprzez zdobywanie umiejętności niezbędnych do tworzenia lub obsługi nowych technologii. Pracodawcy zaczynają dostrzegać potrzebę tego rodzaju edukacji i oferują programy szkoleniowe, które pomagają pracownikom dostosować się do nowych technologii. Godnym uwagi przykładem jest niedawne partnerstwo firmy Microsoft (NASDAQ: MSFT) z Amerykańską Federacją Pracy i Kongresem Organizacji Przemysłowych (AFL-CIO), którego celem jest szkolenie pracowników w zakresie korzystania ze sztucznej inteligencji i uwzględnianie ich opinii przy opracowywaniu nowej sztucznej inteligencji -technologia zasilana.

Badanie potwierdza tę tezę, że 96% firm planujących zatrudnienie w 2024 r. ceni kandydatów posiadających wiedzę specjalistyczną w zakresie sztucznej inteligencji, oceniając ją jako bardzo lub w pewnym stopniu korzystną. Ponadto 83% tych firm uważa, że pracownicy posiadający umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji mają większe szanse na utrzymanie bezpieczeństwa pracy niż pracownicy bez nich.

Obecne i przyszłe zastosowania AI

Z raportu wynika, że obecni użytkownicy AI wykorzystują ją do obsługi klienta (67%), badań (66%) oraz podsumowywania spotkań lub dokumentów (61%). Firmy planujące rozpocząć korzystanie ze sztucznej inteligencji w 2024 r. mają podobne priorytety, z obsługą klienta (62%), podsumowaniem dokumentów (57%) i badaniami (52%) prowadzącymi do ich przewidywanych zastosowań.

Ogólnie rzecz biorąc, dane pokazują, że sztuczna inteligencja w dalszym ciągu automatyzuje podstawowe, ale metodyczne zadania, takie jak wstępne interakcje z klientem, analiza danych i podsumowywanie dokumentów, i jest na dobrej drodze, aby w nadchodzącym roku odgrywać coraz większą rolę w miejscu pracy.

Biorąc pod uwagę popularność produktów i usług opartych na sztucznej inteligencji, jasne jest, że technologia ta nie jest tylko tymczasowym trendem, ale stałym elementem naszego codziennego życia.

W miarę postępu ludzie stają przed kluczowym wyborem: dostosować się do ewoluującego świata napędzanego sztuczną inteligencją lub ryzykować, że zostaną zepchnięci na boczny tor przez niepowstrzymaną falę technologiczną.

Obejrzyj: Przekształcanie sztucznej inteligencji w zwrot z inwestycji

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : Enterprises see gradual adoption of AI: ResumeBuilder survey – CoinGeek

Author: BitcoinSV.pl
CEO