IOSCO przedstawia 9 zaleceń politycznych dotyczących DeFi

Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), stowarzyszenie regulujące światowe rynki papierów wartościowych i kontraktów terminowych, opublikowała dziewięć zaleceń politycznych mających na celu rozwiązanie kwestii integralności rynku i ochrony inwestorów na cyfrowych rynkach aktywów, w tym zdecentralizowanych finansów (DeFi).

„Jednym z celów IOSCO jest promowanie większej spójności w odniesieniu do sposobu, w jaki członkowie IOSCO podchodzą do regulacji i nadzoru nad produktami, usługami i działaniami na rynkach aktywów kryptograficznych, biorąc pod uwagę transgraniczny charakter działalności, ryzyko arbitrażu regulacyjnego i znaczące ryzyko szkód, na które w dalszym ciągu narażeni są inwestorzy indywidualni” – czytamy w raporcie, w którym zaleca się podejście oparte na „tej samej działalności, tym samym ryzyku, tych samych regulacjach/skutkach regulacyjnych” do rynków aktywów cyfrowych i DeFi.

W raporcie przedstawiono dziewięć zaleceń politycznych mających na celu rozwiązanie problemów dotyczących integralności rynku i ochrony inwestorów wynikających z DeFi poprzez wspieranie większej spójności ram regulacyjnych i nadzoru w jurysdykcjach członkowskich. Zalecenia stanowią końcowy efekt procesu zapoczątkowanego raportem na temat DeFi opublikowanym w marcu 2022 r.

Zalecenia są stosunkowo proste i obejmują oczywiste „wymagają jasnego, dokładnego i kompleksowego ujawniania informacji” (zalecenie szóste) i „promowanie współpracy transgranicznej i wymiany informacji” (zalecenie ósme) po pozornie oczywiste i oparte na zdrowym rozsądku zalecenia „egzekwuj obowiązujące przepisy” (zalecenie siódme).

Pomimo dość oczywistego charakteru niektórych zaleceń, wyjaśnienia IOSCO mają większą wartość. Na przykład „egzekwowanie obowiązujących przepisów” szczegółowo opisuje, w jaki sposób operacje DeFi mogą „starać się ustrukturyzować swoje ustalenia i działania, aby uniknąć regulacji, oferować produkty i usługi w obrębie jurysdykcji podczas prowadzenia działalności w innej jurysdykcji”. Sugeruje potencjalne narzędzia i zasoby, które można i należy wykorzystać w celu ograniczenia tego rodzaju unikania regulacji DeFi.

Innym przykładem jest zalecenie drugie „określ osoby odpowiedzialne”, w którym nalega się, aby organy regulacyjne nie zniechęcały się często trudną do określenia strukturą operacyjną DeFi w zakresie stosowania zasad.

„Niektórzy uczestnicy branży twierdzili, że jeśli coś jest zdecentralizowane, to nie podlega lub nie może być regulowane” – czytamy w raporcie. „Jednakże niezależnie od struktury zarządzania lub tego, jak „zdecentralizowany” jest proces decyzyjny, zazwyczaj istnieje osoba(y) odpowiedzialna(e), która kontroluje ofertę produktów, świadczenie usług lub zaangażowanie w działania lub wywiera wystarczający wpływ”.

Zalecenia DeFi uzupełniają zestaw zaleceń politycznych dla rynków aktywów cyfrowych wydany 16 listopada. 18 zaleceń dotyczących aktywów cyfrowych obejmowało szereg działań, ale pogrupowano je w sześć kluczowych obszarów:

Konflikty interesów wynikające z pionowej integracji działań i funkcji
Manipulacja na rynku, wykorzystywanie informacji poufnych i oszustwa
Opieka i ochrona majątku klienta
Ryzyka transgraniczne i współpraca regulacyjna
Ryzyko operacyjne i technologiczne
Dystrybucja detaliczna
Obydwa zestawy zaleceń skierowane są do 231 jurysdykcji członkowskich IOSCO, w tym Australii, Brazylii, Chin, Francji, Niemiec, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

„Dwa zestawy zaleceń politycznych dotyczących CDA i DeFi zapewniają spójne i solidne ramy polityki umożliwiające radzenie sobie z podstawowymi zagrożeniami stwarzanymi przez rynki kryptowalut” – powiedział Tuang Lee Lim, przewodniczący grupy zadaniowej ds. finansów na szczeblu zarządu IOSCO. „Pomoże to stworzyć uczciwe i przejrzyste warunki działania, w których możliwe będą odpowiedzialne innowacje, zapewniając jednocześnie ochronę inwestorów i wyniki dotyczące integralności rynku”.

Po wydaniu zaleceń IOSCO stwierdziła, że teraz skupi się na promowaniu, wspieraniu, monitorowaniu i ocenie przyjmowania i wdrażania skutecznych systemów regulacyjnych dotyczących zasobów cyfrowych we wszystkich jurysdykcjach członkowskich.

Obejrzyj: Surgepay na nowo zdefiniuje sposób, w jaki ludzie dokonują transakcji

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : IOSCO lays out 9 policy recommendations addressing DeFi – CoinGeek

Author: BitcoinSV.pl
CEO