Prawodawcy UE głosują za większym przywództwem w technologii Metaverse, która promuje wartości

Członkowie Parlamentu Europejskiego przeważającą większością głosów głosowali za raportem Unii Europejskiej wzywającym do rozwoju technologii wirtualnego świata, które są zgodne z wartościami UE, wspierają regionalne przedsiębiorstwa i nie są zależne od krajów spoza bloku.

We wtorek unijni prawodawcy głośno głosowali za przyjęciem przez blok znaczącej roli w kształtowaniu wirtualnych światów, podkreślając znaczenie zmniejszania zależności technologicznej od krajów spoza UE i wspierania europejskich przedsiębiorstw.

„Europa nie może sobie pozwolić na pozostawanie w tyle w kolejnej rewolucji cyfrowej ani nie może powtarzać błędów z przeszłości” – powiedział sprawozdawca UE Pablo Arias Echeverría. „Wkraczając w Web 4.0 wraz z rozwojem wirtualnych światów, musimy stworzyć fundament zakorzeniony w solidnych unijnych przepisach cyfrowych, zasadach przewodnich i wartościach. Europa musi przewodzić tej transformacji, stawiając obywateli w sercu naszej cyfrowej przyszłości!”

W szczególności posłowie do Parlamentu Europejskiego (MEP) z Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów przyjęli – 31 głosami za, przy 2 przeciw i 8 wstrzymujących się – projekt sprawozdania z własnej inicjatywy w sprawie możliwości, zagrożeń i polityki konsekwencje dla jednolitego rynku światów wirtualnych, takich jak metaświat.

W raporcie zalecano, aby blok składający się z 27 narodów „przejął wiodącą rolę w kształtowaniu wirtualnych światów, które szanują i promują wartości UE i prawa podstawowe, zapewniając jednocześnie najwyższy poziom ochrony konsumentów”.

Metawers jest najbardziej znanym przykładem wirtualnej przestrzeni współdzielonej, która łączy rzeczywistość fizyczną i cyfrową, umożliwiając użytkownikom interakcję w czasie rzeczywistym za pośrednictwem rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej. Obejmuje rozległą, wzajemnie połączoną sieć wciągających środowisk, doświadczeń społecznych i zasobów cyfrowych, tworząc równoległy cyfrowy wszechświat, w którym ludzie mogą pracować, utrzymywać kontakty towarzyskie i angażować się w różne działania. Koncepcja wciąż ewoluuje, napędzana głównie postępem technologicznym i jest pomyślana jako transformacyjna przestrzeń komunikacji, handlu i rozrywki.

Amerykański gigant technologiczny Meta (NASDAQ: META) odegrał główną rolę w rozwoju i promocji metaświata – stąd nazwa. Dyrektor generalny Meta, Mark Zuckerberg, ma to gdzieś
wyraził silne zaangażowanie w budowanie metaświata jako kolejnej ewolucji Internetu, a jego firma zainwestowała miliardy w technologie rzeczywistości wirtualnej (VR) i rzeczywistości rozszerzonej (AR) dzięki produktom takim jak zestawy słuchawkowe Oculus VR.

W sprawozdaniu proponuje się naprawienie tego rodzaju inwestycji nieskoncentrowanych na UE w świecie wirtualnym.

„Obecnie wirtualne światy są tworzone przez kilka firm mających siedzibę poza UE, które posiadają niezbędne zasoby i możliwości finansowe” – czytamy w komunikacie prasowym UE. Następnie stwierdzono, że europosłowie komisji głosowali za „przyjęciem wiodącej roli w rozwoju wirtualnych słów, które szanują i promują wartości UE” oraz wspierają „równe warunki działania w celu wspierania europejskich przedsiębiorstw”.

W raporcie wezwano także do zastosowania już „solidnych” ram regulacyjnych UE do rozwoju i stosowania wirtualnego świata. Należą do nich ustawa o usługach cyfrowych (DSA) i ustawa o rynkach cyfrowych (DMA), które wprowadzają kompleksowy system odpowiedzialności i obowiązków platform internetowych i mogą mieć zastosowanie do ochrony i egzekwowania praw osób fizycznych i firm działających w światach wirtualnych.

Nowo przyjęte rozporządzenie w sprawie rynków aktywów kryptograficznych (MiCA) obejmowałoby wykorzystanie zasobów cyfrowych w przestrzeni wirtualnej, a także zapewniłoby europejską tożsamość cyfrową, która zapewniłaby użytkownikom pełną kontrolę nad ich tożsamością cyfrową.

Przyjęcie sprawozdania przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów jest zgodne z planami Komisji Europejskiej dotyczącymi metaświata przedstawionymi na początku roku.

11 lipca Komisja przedstawiła strategię dotyczącą sieci Web 4.0 i światów wirtualnych, mającą na celu „sterowanie kolejną transformacją technologiczną i zapewnienie otwartego i bezpiecznego środowiska cyfrowego obywatelom, przedsiębiorstwom i administracji publicznej UE”.

Chociaż nie zaproponowała konkretnych przepisów regulujących zarządzanie wirtualnymi światami, zapewniła ramy dla podejścia UE do tego obszaru i uznała potrzebę nowych standardów i globalnego zarządzania w celu nadzorowania rozwoju metaświata.

Zdefiniowano także światy wirtualne jako „trwałe, wciągające środowiska oparte na technologiach 3D i rzeczywistości rozszerzonej (XR).”

Najnowszy raport UE opiera się na tej strategii i podwaja znaczenie przywództwa UE w tej przestrzeni, proponując podejście zgodne z wartościami i priorytetami bloku.

Obejrzyj: Młodzi ludzie potrzebują metaświata

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : EU lawmakers vote for increased leadership in metaverse technology that promotes values – CoinGeek

Author: BitcoinSV.pl
CEO