Fundusze emerytalne na AI? Nowy raport sugeruje potencjalny wzrost zysków dla inwestorów

Nowy raport stowarzyszenia profesjonalistów inwestycyjnych Mercer CFA Institute wskazuje na rosnącą tendencję do wykorzystywania sztucznej inteligencji (AI) przez zarządzających funduszami emerytalnymi w celu poprawy efektywności.

W swoim raporcie Mercer stwierdził, że sztuczna inteligencja może pomóc zarządzającym funduszami w przeszukiwaniu zasobów danych w celu znalezienia obiecujących możliwości inwestycyjnych. Starszy partner Mercera, David Knox, powiedział, że fundusze emerytalne mogą wykorzystywać funkcje sztucznej inteligencji do tworzenia niestandardowych portfeli inwestycyjnych dla klientów.

Knox twierdzi, że dzięki sztucznej inteligencji analitycy mogą śledzić wzorce handlowe i odkrywać nastroje rynkowe w czasie rzeczywistym, znacznie wykraczającym poza ludzkie możliwości. Knox jest zdania, że ​​fundusze wykorzystujące sztuczną inteligencję w analizach rynku są na dobrej drodze do osiągania wyższych zysków, poprawy dywersyfikacji portfela i unikania ferii zmienności.

Z raportu wynika, że ​​przejście na narzędzia AI pomoże funduszom w spersonalizowanych kampaniach marketingowych skierowanych do ich klientów bez typowych wyzwań związanych z czasem i kosztami. Zarządzający funduszami mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję do osiągania celów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG), prognozując jednocześnie zachowania inwestorów podczas wydarzeń związanych z czarnym łabędziem.

„Na przykład krach na giełdzie może spowodować, że członkowie przejdą do defensywnych klas aktywów, podczas gdy nowo wybrany rząd może spowodować, że niektórzy emeryci wycofają nabyte świadczenia” – powiedział Knox.

Inne korzyści płynące z przejścia na sztuczną inteligencję dla zarządzających funduszami emerytalnymi obejmują jej zastosowanie w weryfikacji historycznej i walidacji, szacowaniu ryzyka kredytowego oraz zgodności z wymogami Know Your Customer (KYC). W raporcie wskazano, że oparcie się na sztucznej inteligencji przy realizacji transakcji zoptymalizuje procesy, umożliwiając systemom zachowanie zwinności w realizacji transakcji.

Raport ostrzega przed kilkoma zagrożeniami związanymi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji przez fundusze emerytalne. Na szczycie listy obaw podkreślonych przez firmę Mercer znajduje się możliwość generowania przez firmy AI wprowadzających w błąd informacji lub niedokładnej interpretacji danych rynkowych.

Innym ryzykiem jest możliwość przejęcia systemów sztucznej inteligencji przez złe podmioty w celu ich nikczemnego wykorzystania, przy czym w raporcie wzywa się do „silnej obrony przed cyberatakami, oszustami i innymi naruszeniami bezpieczeństwa”.

W przypadku funduszy wykorzystujących generatywną sztuczną inteligencję w swoich procesach możliwość wycieku danych pozostaje rzeczywistością, a kilka firm finansowych i technologicznych już zakazało pracownikom korzystania z tej technologii.

Wpływ AI na miejsce pracy

Choć sztuczna inteligencja wkracza do głównego nurtu, istnieją obawy, że technologia ta może wyeliminować miliony stanowisk pracy, przy czym najbardziej dotknięte zostaną stanowiska na stanowiskach podstawowych.

W jednym z raportów dowodzi się, że zamiast eliminować miejsca pracy, sztuczna inteligencja zwiększy efektywność i produktywność personelu, w związku z czym firmy są zachęcane do inwestowania w przekwalifikowanie pracowników. Ponad 70% dyrektorów generalnych inwestuje środki w inwestycje w sztuczną inteligencję w obliczu gorączkowego pośpiechu organów regulacyjnych, chcących dotrzymać kroku innowacjom w przestrzeni kosmicznej.

W Web 3 wykazano, że ChatGPT OpenAI ma możliwość przeprowadzania inteligentnych audytów kontraktów. Mimo to wrodzone wady, takie jak halucynacje, podkreślają znaczenie audytorów w tej przestrzeni.

Obejrzyj Tim Malik z Combat IQ: Wykorzystanie mocy sztucznej inteligencji i blockchainu

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : Pension funds on AI? New report suggests potential increased returns for investors – CoinGeek

Author: BitcoinSV.pl
CEO