Japoński organ regulacyjny proponuje reformę podatku od aktywów cyfrowych

Agencja Usług Finansowych (FSA), japońska agencja rządowa i najważniejszy w kraju organ regulacyjny w zakresie bankowości, papierów wartościowych i giełdy oraz sektora ubezpieczeniowego, zażądała wprowadzenia zmian w kodeksie podatkowym dotyczącym przedsiębiorstw zajmujących się aktywami cyfrowymi.

We wniosku przedstawiono kilka kluczowych zmian mających na celu promowanie bardziej sprzyjającego środowiska dla promowania technologii Web3 i zachęcania przedsiębiorstw do korzystania z technologii blockchain. Jedną z kluczowych propozycji zawartych w 16-stronicowym dokumencie jest zniesienie na koniec roku podatku od „niezrealizowanych zysków” od aktywów cyfrowych dla krajowych firm.

Zgodnie z obowiązującym japońskim prawem podatkowym osoby prawne podlegają rocznemu podatkowi od niezrealizowanych zysków – czyli wzrostu wartości ich aktywów cyfrowych – niezależnie od tego, czy zostały one przeliczone na walutę fiducjarną. Kontrastuje to z wieloma jurysdykcjami, w których firmy muszą płacić podatek jedynie od aktywów cyfrowych, które sprzedają lub zamieniają na fiat.

KNF zaproponowała jednak zmianę tego stanu rzeczy poprzez zwolnienie krajowych firm z tego ciężaru podatkowego. Uwalniając firmy krajowe z podatku od niezrealizowanych zysków na koniec roku, FSA ma nadzieję zachęcić więcej firm do inwestowania w sektory aktywów cyfrowych i blockchain.

Posunięcie to zadowoli zwolenników aktywów cyfrowych w kraju, którzy domagali się zmian w opodatkowaniu. Godnym uwagi przykładem jest Japan Blockchain Association (JBA), pozarządowa grupa lobbująca, która w lipcu złożyła oficjalny wniosek, w którym podkreśliła trzy kluczowe zmiany, które mogłyby zmniejszyć obciążenia fiskalne krajowego przemysłu aktywów cyfrowych:

wyeliminować podatek od niezrealizowanych zysków na koniec roku nakładany na korporacje posiadające aktywa cyfrowe;
zmienić metodę opodatkowania z obecnego systemu opodatkowania zysków z obrotu osobistymi aktywami cyfrowymi na odrębny system opodatkowania oparty na samoocenie, z jednolitą stawką podatku w wysokości 20%;
i wyeliminować podatek dochodowy od zysków generowanych za każdym razem, gdy dana osoba wymienia aktywa cyfrowe.
Niedawna propozycja FSA pokazuje, że słucha ona takich głosów lub przynajmniej podąża w tym samym kierunku co one w swoim podejściu do aktywów cyfrowych.

Wyeliminowanie na koniec roku podatku od niezrealizowanych zysków z aktywów cyfrowych dla firm krajowych w pewnym stopniu uspokoi te, jak JBA, wzywające do reformy, a propozycja ma duże szanse na przyjęcie, ponieważ FSA stwierdziła, że Ministerstwo Gospodarki , Handel i Przemysł udziela wsparcia.

Propozycja prawdopodobnie uzyska również poparcie japońskiego premiera Fumio Kishidy, który w lipcu ponownie potwierdził zaangażowanie swojego rządu we wspieranie sektorów Web3 i blockchain, mówiąc na konferencji WebX w Tokio: „Web3 jest częścią nowej formy kapitalizmu”.

Obejrzyj: Nadszedł czas, aby korporacje zwróciły się w stronę publicznych rozwiązań blockchain

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : Japanese regulator proposes digital asset tax reform – CoinGeek

Author: BitcoinSV.pl
CEO