W nowym raporcie brytyjscy prawodawcy wzywają do globalnej współpracy w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania ze sztucznej inteligencji

Prawodawcy w Wielkiej Brytanii przyłączają się do wezwania do wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów w sektorze sztucznej inteligencji (AI), aby zapobiec nadużyciom ze strony złych aktorów, którzy chcą utworzyć globalną koalicję.

Jak stwierdzono w raporcie tymczasowym Komisji ds. Nauki, Innowacji i Technologii (SITC) Izby Gmin, parlamentarzyści wzywają rząd Wielkiej Brytanii do połączenia sił z innymi demokratycznymi krajami o podobnych wizjach w walce z niewłaściwym wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

W raporcie podkreślono, że proponowana globalna awangarda ma na celu zapobieganie nielegalnemu wykorzystywaniu sztucznej inteligencji zarówno przez podmioty państwowe, jak i niepaństwowe na całym świecie. Zaniepokojeni parlamentarzyści argumentują, że niezbędny jest międzynarodowy wysiłek współpracy ze względu na „bezgraniczny charakter sztucznej inteligencji” z potencjalnymi sojusznikami, w tym Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską.

Będąc w pełni świadomy zagrożenia stwarzanego przez sztuczną inteligencję, premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak podziela te same odczucia, co do planów zwołania światowego szczytu dotyczącego sztucznej inteligencji w listopadzie. Kluczowym celem szczytu jest ustanowienie jednolitych standardów sztucznej inteligencji, aby ograniczyć wpływ złych aktorów korzystających z tej technologii.

W raporcie SITC wzywa się rząd do rozszerzenia zaproszeń na proponowany szczyt dotyczący sztucznej inteligencji do szerokiego grona krajów, aby „pogłębiać wspólne międzynarodowe zrozumienie wyzwań związanych ze sztuczną inteligencją”.

„Biorąc pod uwagę znaczenie sztucznej inteligencji dla naszego bezpieczeństwa narodowego, należy również utworzyć forum dla krajów o podobnych poglądach, które podzielają liberalne i demokratyczne wartości, aby móc opracować wzmocnioną wzajemną ochronę przed tymi podmiotami – państwem i innymi – którzy są wrogami tych wartości” – czytamy w raporcie.

W artykule wskazano także 12 wyzwań stojących na drodze do prawidłowego zarządzania sztuczną inteligencją, począwszy od uprzedzeń, prywatności, wprowadzania w błąd, dostępu do danych i obliczeń, a skończywszy na wyzwaniach związanych z otwartym oprogramowaniem.

Inne przeszkody zidentyfikowane w raporcie dotyczącym regulacji dotyczących sztucznej inteligencji obejmują odpowiedzialność, kwestie praw autorskich, zatrudnienie i obawy egzystencjalne.

W ostatnich miesiącach rząd Wielkiej Brytanii zalała fala zaleceń dotyczących regulacji dotyczących sztucznej inteligencji, w tym rekomendacje Komisji Kultury, Mediów i Sportu opowiadające się za ochroną artystów przed twórcami sztucznej inteligencji.

Wysiłki potencjalnych sojuszników

Przed proponowanym listopadowym szczytem eksperci zasugerowali, że Stany Zjednoczone i UE mogą być potencjalnymi sojusznikami Wielkiej Brytanii w dążeniu do bezpiecznego wykorzystania sztucznej inteligencji. Obie jurysdykcje podjęły inicjatywę w nałożeniu barier ochronnych, a UE zbliża się do wprowadzenia ustawy o sztucznej inteligencji zawierającej wymogi dotyczące jasnego oznaczania treści generowanych przez sztuczną inteligencję.

Z drugiej strony Stany Zjednoczone przedstawiły pięć zasad, którymi będą kierować się przyszłe regulacje dotyczące sztucznej inteligencji, traktując priorytetowo ochronę prywatności danych i algorytmiczną ochronę przed dyskryminacją. Kongres Stanów Zjednoczonych napisał do firm zajmujących się sztuczną inteligencją, prosząc o odpowiedzi dotyczące ich systemów wewnętrznych, aby zaradzić niewłaściwemu wykorzystaniu sztucznej inteligencji w kilku kluczowych sektorach.

W kwietniu amerykańskie organy regulacyjne wzbudziły alarm w związku z rosnącym wykorzystaniem fałszywych platform inwestycyjnych w walutach cyfrowych opartych na sztucznej inteligencji, odpowiedzialnych za utratę wielomilionowych środków inwestorów.

Obejrzyj: Blockchain może zwiększyć odpowiedzialność za sztuczną inteligencję, jak omówili Owen Vaughan i Alessio Pagani z nChain

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : UK lawmakers push for global collaboration to ensure safe AI usage in new report – CoinGeek

Author: BitcoinSV.pl
CEO