Oto kilka potencjalnych przypadków użycia technologii blockchain w Azji Środkowej i Południowej

Technologia Blockchain cieszy się dużym zainteresowaniem na całym świecie ze względu na jej zdolność do wywoływania zmian transformacyjnych w różnych branżach. Zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne aktywnie badają tę powstającą technologię, aby włączyć ją do różnych dziedzin i skutecznie stawić czoła wielu wyzwaniom.

Szczególnie w regionie Azji Środkowej i Południowej blockchain ma ogromny potencjał w stawianiu czoła istniejącym wyzwaniom i otwieraniu nowych możliwości w wielu sektorach.

Finanse

Region Azji Środkowej i Południowej zmaga się ze znaczną populacją nieposiadającą dostępu do usług bankowych, co stwarza wyzwania w dostępie do usług finansowych i utrudnia rozwój gospodarczy. Według danych Statista, Kazachstan (41%) i Indie (20%) należą do krajów o najwyższym na świecie wskaźniku populacji nieposiadającej usług bankowych.

Rozwiązania finansowe oparte na Blockchain mogą skutecznie rozwiązać ten problem, oferując zdecentralizowane, bezpieczne i wszechstronne usługi bankowe osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji.

Dzięki inteligentnym kontraktom można zautomatyzować procesy płatnicze, ułatwić przekazy pieniężne i umożliwić udzielanie pożyczek typu peer-to-peer, a wszystko to przyczynia się do poprawy włączenia finansowego i wzmocnienia pozycji lokalnych przedsiębiorców.

Przyjęcie aktywów cyfrowych, w szczególności monet typu stablecoin, mogłoby potencjalnie złagodzić ponowne wystąpienie azjatyckiego kryzysu finansowego z lat 1997–98, który został wywołany decyzją Bangkoku o oderwaniu bahta od dolara. Aktywa te zapewniają większą stabilność, która może zwiększyć odporność finansową regionu.

Co więcej, zdecentralizowany charakter blockchain gwarantuje integralność transakcji finansowych, zmniejszając w ten sposób ryzyko oszustwa i wzbudzając zaufanie do ekosystemu finansowego. Wykorzystanie systemów finansowych opartych na blockchainie może umożliwić krajom Azji Środkowej i Południowej wspieranie stabilności finansowej.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Azja Środkowa i Południowa obejmuje skomplikowane i zróżnicowane łańcuchy dostaw, które często borykają się z nieefektywnością i potrzebą większej przejrzystości.

Zdecentralizowane i niezmienne księgi rachunkowe mogą usprawnić proces weryfikacji, oferując znaczne korzyści interesariuszom łańcucha dostaw. Dzięki przyjęciu blockchain możliwe staje się śledzenie towarów, surowców i produktów w czasie rzeczywistym, co skutkuje większą przejrzystością i identyfikowalnością.

To proaktywne podejście ogranicza ryzyko podrabiania, zabezpiecza autentyczność towarów i wzmacnia ogólną integralność łańcucha dostaw.

Co więcej, rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw oparte na blockchainie sprzyjają bezproblemowej współpracy między różnymi interesariuszami, optymalizując procesy i minimalizując formalności.

Nieodłączne możliwości tej technologii umożliwiają także szybsze rozstrzyganie sporów, upraszczanie procedur celnych i przyspieszanie handlu transgranicznego, katalizując w ten sposób wzrost gospodarczy i wspierając zrównoważony rozwój w regionie.

Opieka zdrowotna

W sektorze opieki zdrowotnej w Azji Środkowej i Południowej pojawia się kilka wyzwań, w tym nieefektywne systemy prowadzenia dokumentacji, obawy dotyczące prywatności danych medycznych oraz trudności w zarządzaniu łańcuchem dostaw leków. Blockchain oferuje rewolucyjne rozwiązania w tych obszarach.

Amerykańska Agencja Rozwoju Międzynarodowego (USAID) potwierdziła rosnącą częstość występowania chorób zakaźnych, w tym HIV i malarii, na kontynencie azjatyckim. Ta niepokojąca tendencja podkreśla pilną potrzebę stworzenia solidniejszego i wydajniejszego sektora opieki zdrowotnej, aby skutecznie stawić czoła tym narastającym wyzwaniom i je ograniczyć.

Podmioty świadczące opiekę zdrowotną mogą bezpiecznie przechowywać, uzyskiwać dostęp i udostępniać dane pacjentów za pośrednictwem blockchain, gwarantując płynną i precyzyjną opiekę nad pacjentem. Sprzyja to lepszej współpracy i wydajności wśród pracowników służby zdrowia, ostatecznie poprawiając wyniki opieki zdrowotnej i zadowolenie pacjentów.

Co więcej, mechanizmy zgody oparte na blockchainie umożliwiają pacjentom utrzymanie kontroli nad dostępem do ich wrażliwych informacji zdrowotnych, zwiększając prywatność i zapewniając zgodność z przepisami o ochronie danych.

W branży farmaceutycznej problemy z łańcuchem dostaw zadały cios azjatyckiemu sektorowi opieki zdrowotnej. Blockchain można wykorzystać do śledzenia autentyczności leków w całym łańcuchu dostaw, ograniczając obrót podrabianymi lekami i stawiając bezpieczeństwo pacjentów na pierwszym miejscu.

Rząd

Azja Środkowa i Południowa nieustannie boryka się z wyzwaniami gospodarczymi wynikającymi z niedociągnięć w zarządzaniu, które pogłębiają korupcja, przekupstwo i brak przejrzystości. Raport Grupy CRI uwydatnił dominujący problem przekupstwa i korupcji w regionie.

W styczniu Transparency International podkreśliła zagrożenia dla bezpieczeństwa jako jedno z najważniejszych wyzwań zagrażających walce z eskalacją korupcji w Azji Środkowej. Te obawy dotyczące bezpieczeństwa dodatkowo zwiększają złożoność skutecznego rozwiązywania problemów i zwalczania korupcji w regionie.

Blockchain może ulepszyć usługi rządowe, poprawić przejrzystość i zwalczać korupcję w Azji Środkowej i Południowej. Rządy mogą stworzyć bardziej odpowiedzialny i wydajny sektor publiczny, wdrażając technologię blockchain w takich obszarach, jak systemy głosowania, rejestracja nieruchomości i zarządzanie tożsamością.

Systemy głosowania oparte na Blockchain mogą zapewnić uczciwość wyborów, zapobiegać oszustwom wyborczym i zwiększać frekwencję wyborczą. Cyfrowa rejestracja nieruchomości w łańcuchu bloków może ograniczyć spory dotyczące własności gruntów, zapewnić zabezpieczony przed manipulacją zapis transakcji i pobudzić inwestycje w nieruchomości.

Co więcej, systemy zarządzania tożsamością oparte na blockchainie mogą umożliwić obywatelom bezpieczną i weryfikowalną tożsamość cyfrową, poprawiając dostęp do usług rządowych i ograniczając oszustwa związane z tożsamością. Innowacje te mogą przyczynić się do budowy bardziej skutecznych i godnych zaufania regionalnych systemów zarządzania.

Końcowe przemyślenia

Blockchain ma ogromny potencjał transformacji Azji Środkowej i Południowej w różnych sektorach. Od zarządzania łańcuchem dostaw po finanse, opiekę zdrowotną i usługi rządowe – przyjęcie skalowalnego publicznego łańcucha bloków może pobudzić wzrost gospodarczy, poprawić przejrzystość i sprzyjać włączeniu społecznemu w regionie.

Aby jednak w pełni odblokować korzyści płynące z tej technologii, władze regionalne, przedsiębiorstwa i zainteresowane strony muszą współpracować, aby stawić czoła wyzwaniom regulacyjnym, inwestować w infrastrukturę i promować umiejętności cyfrowe.

Obejrzyj Historie BSV – Odcinek 8: Blockchain spełnia wszystkie wymagania kwitnącego indyjskiego rynku e-commerce

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : Here are some potential blockchain technology use cases in Central and South Asia – CoinGeek

Author: BitcoinSV.pl
CEO