Gruzja opracowuje nowe przepisy, które będą zgodne z unijnymi standardami regulacji aktywów cyfrowych

Rząd Gruzji zatwierdził zaktualizowane ramy prawne dla sektora finansowego, które wprowadzają bardziej kompleksowe regulacje dotyczące aktywów cyfrowych. Projekty ustaw, przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju, zostały już przesłane do zatwierdzenia gruzińskiemu parlamentowi na jesiennym posiedzeniu.

W rozmowie z lokalnym serwisem Business Media minister gospodarki Levan Davitashvili stwierdził, że pakiet legislacyjny wprowadzi do Gruzji trzy ważne dyrektywy Unii Europejskiej, aby wzmocnić sektor finansowy. Obejmują one unijną dyrektywę w sprawie usług podatkowych (PSD2), dyrektywę w sprawie wymogów kapitałowych (CRD) oraz dyrektywę w sprawie dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi (VASP).

Podkreślił dyrektywę w sprawie VASP, zauważając, że nada ona status prawny podmiotom handlującym aktywami cyfrowymi oraz określi ich prawa i obowiązki. Nakaz będzie zawierał również pisemne wymogi, których muszą przestrzegać podmioty w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu.

„[Dyrektywa VASP] jest szczególnie ważna dla tworzenia środowiska prawnego dla usług kryptograficznych i organizacji wymiany kryptowalut w Gruzji” – powiedział.

Davitashvili dodał, że uchwalenie zmienionej ustawy jest jednym z najważniejszych kroków w kierunku zrównoważonej regulacji branży aktywów cyfrowych w Gruzji. Pozostałe dyrektywy pobudzą również sektor fintech.

Gruzja chce przyciągnąć firmy zajmujące się aktywami cyfrowymi dzięki jasności regulacyjnej

Nowy pakiet prawny nie jest jedynym krokiem, jaki podejmuje czteromilionowy kraj regionu Kaukazu, aby spełnić swoją nadzieję na stanie się centrum zasobów cyfrowych, co zostało określone w pięcioletniej strategii rozwoju na lata 2020-2025.

W kwietniu Narodowy Bank Gruzji ogłosił, że jest bliski wprowadzenia nowych regulacji dotyczących aktywów cyfrowych zgodnych z wymogami Grupy Zadaniowej ds. Działań Finansowych (FATF), nad którymi pracował we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW).

Nadchodząca jasność regulacyjna zwróciła uwagę kilku firm zajmujących się aktywami cyfrowymi. Kilka z nich, w tym Binance, FTX i Ripple, chce utworzyć regionalną siedzibę w kraju. Podobno gruziński premier Irakli Gharibaszwili spotkał się z Samem Bankmanem-Friedem z FTX, aby omówić plany giełdy.

Tymczasem Gruzja nie wystosowała tego samego zaproszenia do wydobywania nagród za bloki aktywów cyfrowych. Gruzja zniechęciła obywateli do angażowania się w działalność energochłonną, a północno-zachodni region Swanetii zmusił swoich mieszkańców do złożenia świętej przysięgi, że nie będą angażować się w wydobycie bloków.

Obejrzyj: Panel BSV Global Blockchain Convention, Blockchain Mining & Energy Innovation

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : Georgia drafts new laws to keep up with EU digital asset regulations standards – CoinGeekAuthor: BitcoinSV.pl
CEO