Filipiny wykazują stałą niechęć do zagranicznych wymian cyfrowych

Filipiny nie są tak wrogo nastawione do zasobów cyfrowych, jak większość innych krajów, ale nie przepadają za walutami zagranicznymi. Powołując się na ostatnie niepowodzenia w kosmosie, filipińskie władze uporczywie odradzają obywatelom korzystanie z giełd zamieszkałych za granicą.

W ramach tego ruchu Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) wydał niedawno oświadczenie ostrzegające opinię publiczną przed protekcjonalnym traktowaniem niezarejestrowanych lub zagranicznych dostawców usług wirtualnych aktywów (VASP).

W komunikacie prasowym bank centralny zauważył, że korzystanie z niezarejestrowanych lub walut obcych może dodać dodatkową warstwę ryzyka do obrotu wirtualnymi aktywami, oprócz zagrożeń, jakie te aktywa stwarzają ze względu na wysoką zmienność.

BSP wspomniał, że zagraniczne VASP mogą nie mieć niezbędnej struktury ochrony konsumentów i mogą być ryzykowne dla konsumentów, szczególnie w przypadku upadku firmy. Zauważono również, że zagraniczne VASP mogą „stanowić dodatkowe wyzwanie w zakresie egzekwowania środków prawnych i… mechanizmów dochodzenia roszczeń”.

Ponadto bank centralny zwrócił uwagę na ryzyko związane z handlem lub inwestowaniem w aktywa cyfrowe. Przypomniał użytkownikom, że ani bank, ani lokalne VASP nie mogą zagwarantować inwestycji wolnych od ryzyka. Ponadto zalecił użytkownikom zachowanie ostrożności podczas eksploracji przestrzeni zasobów cyfrowych, ponieważ pomoże to zidentyfikować projekty oszustw.

BSP opublikował listę zarejestrowanych i zatwierdzonych VASP zawierającą 19 giełd, wszystkie z siedzibą na Filipinach. Ponadto sześć VASP nie działa w chwili zgłoszenia.

Filipiny patrzą na zawieszenie wniosku o licencję VASP na 3 lata

Niestety Filipińczycy mają 13 opcji do wyboru z lokalnych giełd w związku z zawieszeniem wydawania licencji VASP.

10 sierpnia BSP opublikowało memorandum informujące opinię publiczną o zawieszeniu wniosków o licencje VASP. Zgodnie z notatką wydanie pozwolenia zostanie odłożone na trzy lata, począwszy od 1 września 2022 r. Daje to giełdom starającym się o licencję VASP mniej niż dwa tygodnie na wejście na rynek filipiński.

Według banku centralnego wynika to z wysiłków na rzecz wspierania innowacji w sektorze finansowym, a także ograniczania ryzyka. Giełdy, które zakończyły etap 2 procesu licencjonowania na dzień 31 sierpnia, będą mogły przejść do etapu 3. Z drugiej strony bank zamknie wnioski tych, którzy nie przejdą etapu 2.

Obecnie Binance chce penetrować rynek filipiński, starając się uzyskać licencję VASP w tym kraju. Dwa tygodnie temu Filipińska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ostrzegła opinię publiczną przed transakcjami z Binance. SEC zauważył, że giełda nie jest regulowana w kraju.

Było to odpowiedzią na kilka apeli filipińskiego think-tanku Infrawatch PH o zakaz wymiany. Niemniej jednak Binance powiedział, że optymistycznie podchodzi do uzyskania licencji VASP w tym kraju.

Obejrzyj: prezentacja BSV Global Blockchain Convention, BSV dla płatności detalicznych, przekazów pieniężnych i nagród

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : Philippines demonstrates sustained animosity towards foreign digital exchanges – CoinGeekAuthor: BitcoinSV.pl
CEO