System opodatkowania aktywów cyfrowych w RPA stanowi wyzwanie dla inwestorów

Republika Południowej Afryki przygotowuje nowe przepisy podatkowe i finansowe dotyczące aktywów cyfrowych. Joon Chong, partner w firmie prawniczej Webber Wentzel z siedzibą w RPA, powiedział, że te nowe przepisy mogą stanowić ogromne wyzwanie w zakresie sprawozdawczości podatkowej dla inwestorów w aktywa cyfrowe.

W swojej opinii, którą napisała dla wiodącego południowoafrykańskiego serwisu informacyjnego Fin24, Chong zauważyła, że ​​trudność wynikałaby z wyjaśnienia definicji prawnej, jaką kraj nadaje klasie aktywów.

South African Revenue Service (SARS) definiuje aktywa cyfrowe jako wszystkie elementy przechowywane w rozproszonej księdze w zdecentralizowanych sieciach, w tym aktywa walutowe i niewalutowe, takie jak NFT, zabezpieczenia i tokeny użytkowe. Ta definicja umieszcza je pod ustawą o podatku dochodowym 58 z 1962 r. (ITA), która spowoduje, że ich zbycie będzie opodatkowane według „zwykłych zasad podatku dochodowego dla instrumentów finansowych, takich jak udziały kapitałowe lub fundusze powiernicze”.

Reguły te klasyfikują aktywa jako aktywa kapitałowe lub aktywa generujące dochód. Rodzi to pytanie, do jakiej kategorii należy każde zbycie aktywów cyfrowych i które będzie zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu. Jednak inwestorzy w aktywa cyfrowe będą mieli trudności z udowodnieniem, że ich zyski lub straty podczas zbycia mają charakter kapitałowy, ponieważ aktywa cyfrowe są wysoce ryzykowne i niestabilne.

„Intencja podatnika jest kluczowa przy ustalaniu, czy zyski lub straty ze zbycia aktywów kryptograficznych mają charakter kapitałowy, czy przychodowy. Jednak podatnicy stoją przed trudną bitwą, aby udowodnić, że ich zyski lub straty mają charakter kapitałowy ze względu na wysokie ryzyko i niestabilny charakter tej klasy aktywów” – powiedziała.

Chong dodał, że mieszkańcy RPA powinni przygotować się na nowy system, ponieważ Bank Rezerw Republiki Południowej Afryki (SARB) określił 12-18-miesięczny termin, w którym jego nowe aktywa cyfrowe w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ramy podatkowe będą gotowe.

Walki RPA z nielegalnymi podmiotami na rynku aktywów cyfrowych

Decyzja RPA o uregulowaniu zasobów cyfrowych została w dużej mierze spowodowana falą głośnych oszustw związanych z zasobami cyfrowymi zarejestrowanych w tym kraju. Przypadki oszustw związanych z przenoszeniem się na rynek, pochodzące z tego kraju, obejmują oszustwo Africrypt o wartości 3,8 miliarda dolarów.

Wraz z proponowanymi regulacjami Republika Południowej Afryki stawia również na wprowadzenie cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC), aby zachęcić do bezpiecznego przyjmowania walut cyfrowych. SARB zakończyła kilka rund testów CBDC, w tym międzybankowy test operacyjny.

Obejrzyj: Panel BSV Global Blockchain Convention, Blockchain w Afryce

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : South Africa’s digital assets taxation regime poses challenges to investors, legal expert says – CoinGeekAuthor: BitcoinSV.pl
CEO