Nowe ramy dla międzynarodowych regulacji dotyczących aktywów cyfrowych nadają priorytet przywództwu USA

Ministerstwo Skarbu USA przedstawiło w tym tygodniu swoje ramy międzynarodowego zaangażowania w aktywa cyfrowe prezydentowi Joe Bidenowi, określając wieloagencyjne podejście do współpracy z zagranicznymi odpowiednikami i na forach międzynarodowych.

Publikacja, wydana w porozumieniu z wieloma urzędami rządowymi, w tym Sekretarzem Stanu i Sekretarzem Handlu, jest najnowszym przejawem dekretu prezydenta Bidena w sprawie zasobów cyfrowych. Podpisany w marcu Zakon nakazał agencjom federalnym współpracę w celu zbadania zagrożeń i korzyści związanych z zasobami cyfrowymi.

W arkuszu informacyjnym opublikowanym na swojej stronie internetowej Departament Skarbu USA określa cele ram, a także różne sposoby, w jakie Stany Zjednoczone i ich agencje łączą się z agencjami i innymi podmiotami na całym świecie. Cele to:

Chroń konsumentów, inwestorów i firmy w USA i za granicą poprzez promowanie technologii i standardów regulacyjnych odzwierciedlających wartości USA,
Chronić USA i globalną stabilność finansową oraz ograniczać ryzyko systemowe,
Łagodzenie zagrożeń związanych z nielegalnym finansowaniem i bezpieczeństwem narodowym, jakie stwarza nadużywanie zasobów cyfrowych, oraz przeciwdziałanie wysiłkom zagranicznych adwersarzy i reagowanie na ich działania mające na celu wprowadzanie standardów i promowanie własnych protokołów
Wzmocnienie wiodącej pozycji USA w globalnym systemie finansowym oraz konkurencyjności technologicznej i gospodarczej, w tym poprzez odpowiedzialny rozwój innowacji płatniczych i aktywów cyfrowych oraz poprzez rozwój technologii i standardów regulacyjnych, które są zgodne z wartościami USA,
Promuj dostęp do bezpiecznych i przystępnych cenowo usług finansowych oraz
Wspieraj postęp technologiczny, który promuje odpowiedzialny rozwój i wykorzystanie zasobów cyfrowych poprzez rozwój badań i relacji, które zwiększają wspólne uczenie się
Nacisk na zaangażowanie międzynarodowe jest naturalnym kierunkiem koncentracji, biorąc pod uwagę aktywny udział USA w rozwiązywaniu globalnych problemów z zasobami cyfrowymi, czytamy w komunikacie. Rzeczywiście, utrzymanie pozycji lidera w ciągłym rozwoju przepisów i regulacji dotyczących aktywów cyfrowych jest wyraźnie priorytetem dla administracji Bidena. Choć w dużej mierze ułożone pod kątem współpracy, w komunikacie podkreślono, że międzynarodowe zmiany regulacyjne w branży muszą odzwierciedlać wartości amerykańskie.

„Stany Zjednoczone będą… bardziej aktywnie rozwijać, wraz z kluczowymi sojusznikami i partnerami, wizję zasobów cyfrowych zgodną z wartościami i celami Stanów Zjednoczonych” – czytamy w komunikacie.

„Stany Zjednoczone będą nadal uczestniczyć w sektorowych i międzysektorowych międzynarodowych organach ustanawiających standardy związane z zasobami cyfrowymi i zwiększą naszą pracę na tych forach, aby zapewnić, że odgrywamy wiodącą rolę w opracowywaniu powiązanych standardów” – dodał.

Ramy to najnowsza fala wywołana przez Zakon Marszowy Bidena. Od czasu podpisania tego Zakonu w marcu władze USA szybko pracują nad jego wdrożeniem. Pod koniec czerwca Podkomitet ds. Giełd Towarowych, Energii i Kredytu w U.S. House Agriculture wezwał do ustanowienia „zasad ruchu drogowego” dla branży aktywów cyfrowych. Wcześniej w tym miesiącu wprowadzono ustawę o odpowiedzialnych innowacjach finansowych, która znacznie przekalibrowałaby obowiązki CFTC i SEC w zakresie regulowania rynków aktywów cyfrowych.

Obejrzyj: panel BSV Global Blockchain Convention, The Future of Digital Asset Exchanges & Investment

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : New Framework for International Digital Asset regulations prioritizes US leadership – CoinGeekAuthor: BitcoinSV.pl
CEO