Jak blockchain może unowocześnić branżę e-commerce?

To gościnny wkład Mohit Sharmy, eksperta rynku e-commerce w MohitEcommerce. Mohit lubi pomagać wszystkim rodzajom firm, oferując najlepsze przewodniki i zasoby na swoich kursach. Jest dość aktywny w centrum sprzedawców Paytm, świadcząc wiele usług sprzedawcom internetowym. Posiada sześcioletnie doświadczenie w branży e-commerce, co czyni go dostawcą profesjonalnych usług dla wszystkich sektorów biznesu.

Firmy internetowe rosną w prawie każdej kategorii. Powód jest oczywisty, ponieważ firmy odnotowują przytłaczający wzrost sprzedaży po wystawieniu swoich produktów na giełdach i sprzedaży przedmiotów z własnego sklepu e-commerce.

Rynki e-commerce pozwalają firmom każdej wielkości na umieszczanie na liście swoich produktów i rozwijanie marki wraz z większą publicznością. Po zarejestrowaniu się na swojej platformie mogą uzyskać dostęp do różnych narzędzi i zasobów, aby rozwijać swoją działalność online.

Ludzie szukają możliwości biznesowych online. Rejestracja GST jest obowiązkowa, aby sprzedawać produkty podlegające opodatkowaniu na dowolnym rynku. Sprzedawcy mogą sprzedawać większość produktów kategorii z ich numerem GST. Dobrze byłoby, gdybyś szukał różnych zasad i przepisów, gdy chcesz, aby Twoja firma była notowana na rynkach e-commerce.

Przyszłość biznesu e-commerce wygląda bardzo świetlanie, a wiele rynków e-commerce pojawia się dla wszystkich rodzajów firm. Możesz sprzedawać na Flipkart lub Myntra, aby skalować swój biznes online na wyższy poziom sukcesu.

Branża e-commerce nieustannie ewoluuje wraz z rozwojem nowych technologii oraz tworzeniem nowych sposobów zakupu i sprzedaży produktów i usług. Technologia Blockchain może zrewolucjonizować branżę e-commerce, zapewniając bezpieczniejszy i skuteczniejszy sposób przeprowadzania transakcji.

Blockchain może służyć do tworzenia zdecentralizowanej bazy danych, która przechowuje informacje o produktach i klientach. Umożliwiłoby to klientom przeglądanie informacji o produktach, takich jak pochodzenie produktu i dostawca, a także zmniejszyłoby ryzyko oszustwa.

Blockchain może również stworzyć bezpieczniejszy system płatności, który zmniejszy ryzyko oszustw płatniczych.

Technologia Blockchain to rozproszona baza danych, która umożliwia bezpieczne, przejrzyste i odporne na manipulacje transakcje. Ta technologia może zrewolucjonizować branżę e-commerce, zwiększając bezpieczeństwo transakcji i usprawniając proces realizacji. Ponadto wprowadza nowy poziom zaufania i przejrzystości między kupującymi a sprzedającymi.

Korzystając z technologii blockchain, firmy e-commerce mogą poprawić wrażenia klientów, śledząc historię zamówień i transakcji. Umożliwiłoby to klientom łatwiejsze śledzenie zamówień i znajdowanie informacji o produktach, które kupili w przeszłości.

Blockchain może również pomóc zmniejszyć ryzyko oszustwa i zapewnić bardziej niezawodny sposób śledzenia i weryfikacji transakcji. Może to zmienić zasady gry w branży e-commerce, która jest obecnie nękana przez fałszywe recenzje, nieuczciwe transakcje i inne problemy z bezpieczeństwem.

Dzięki technologii blockchain firmy zajmujące się handlem elektronicznym mogą obniżyć koszty związane z przetwarzaniem transakcji i wysyłką produktów, a nawet przyspieszyć czas potrzebny na wprowadzenie nowego produktu na rynek.

Jak blockchain może unowocześnić branżę e-commerce?

Laptop with security lock
  1. Bezpieczeństwo danych klientów

Jeśli chodzi o zakupy online, bezpieczeństwo danych jest najwyższym priorytetem zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. Jednak w ostatnich latach kilka głośnych naruszeń bezpieczeństwa danych naraziło na ryzyko dane osobowe milionów ludzi.

Jednym z rozwiązań tego problemu jest technologia blockchain. Blockchain to publiczna księga, której można używać do śledzenia cyfrowych ruchów aktywów. Umożliwia kupującym i sprzedającym bezpieczną wymianę danych bez obawy, że osoby trzecie wykradną ich informacje.

Technologia ta została już wdrożona w kilku różnych branżach, w tym w e-commerce. Korzystając z blockchain, sprzedawcy detaliczni mogą zapewnić, że dane kupujących są bezpieczne i zabezpieczone przed kradzieżą lub niewłaściwym wykorzystaniem.

Blockchain może służyć do szyfrowania danych klientów, zapobiegając ich kradzieży lub uszkodzeniu.

Technologia Blockchain może pomóc w zabezpieczeniu danych klientów, tworząc odporną na manipulacje księgę wszystkich transakcji. Utrudniłoby to hakerom kradzież lub manipulowanie informacjami o klientach.

Fraud Prevention
  1. Zapobieganie oszustwom w procesie systemu e-commerce

Blockchain może służyć do weryfikacji autentyczności produktów i śledzenia ich ruchu w łańcuchu dostaw.

Systemy e-commerce mają na celu ochronę danych klientów i zapobieganie oszustwom. Jednak w tych systemach nadal mogą występować oszustwa. Istnieje kilka sposobów, w jakie mogą wystąpić oszustwa w systemie handlu elektronicznego, w tym transakcje oszukańcze.

Oszuści mogą tworzyć nieuczciwe transakcje w celu kradzieży pieniędzy lub towarów od klientów. Phishing to kolejny problem w oszustwach w handlu elektronicznym. Wyłudzanie informacji to oszustwo, w ramach którego oszuści próbują nakłonić użytkowników do podania swoich danych osobowych, takich jak dane logowania lub numery kont bankowych. Gdy użytkownik wprowadzi dane logowania, jego dane są przekazywane do kradzieży w celu wykonania oszukańczych zadań.

Nieuczciwe działania, takie jak oszustwa internetowe, zakupy transgraniczne i podrabiane towary, są szeroko rozpowszechnione w ekosystemie handlu elektronicznego i doprowadziły do ​​utraty przychodów przez sprzedawców i zmniejszenia zaufania wśród klientów.

Blockchain może odegrać istotną rolę w zapobieganiu oszustwom na rynkach e-commerce. Tworząc odporny na manipulacje rejestr transakcji, blockchain może pomóc zapewnić, że wszystkie transakcje są legalne i rozliczalne.

Może to pomóc w odbudowie zaufania wśród klientów i sprzedawców, prowadząc do zwiększenia wielkości sprzedaży i większej stabilności finansowej dla obu stron zaangażowanych w rynek.

Lady holding a card with a laptop
  1. Szybsza realizacja transakcji w e-commerce

Blockchain może być używany do zarządzania i przechowywania informacji o płatnościach klientów, dzięki czemu proces realizacji transakcji jest szybszy i bezpieczniejszy.

Rynki handlu elektronicznego odnotowują przytłaczającą reakcję sprzedawców internetowych. Miliony produktów są dodawane w celu zaspokojenia popytu klientów. Globalny rynek sprzedaży internetowej wzrośnie w prawie wszystkich krajach. Wzrost ten jest napędzany rosnącą popularnością e-commerce i rosnącym zapotrzebowaniem na szybsze procesy kasowe.

Jednym ze sposobów, w jaki blockchain może przyspieszyć procesy kasowe w handlu elektronicznym, jest możliwość tworzenia odpornego na manipulacje rejestru transakcji. Mogłoby to umożliwić sprzedawcom detalicznym wyeliminowanie konieczności podawania przez klientów swoich danych osobowych, takich jak adres i numer karty kredytowej podczas realizacji transakcji, co zaoszczędziłoby im czasu i kłopotów.

Dodatkowo blockchain można wykorzystać do śledzenia lokalizacji produktów w całym łańcuchu dostaw, co pomogłoby zapewnić, że dotrą one do sklepów w dobrym stanie.

Blockchain może również pomóc przyspieszyć realizację płatności na rynkach e-commerce, automatyzując proces weryfikacji i potwierdzania płatności. Może to wyeliminować konieczność wielokrotnego oczekiwania klientów w kolejce lub wielokrotnego logowania się na swoje konta, oszczędzając im czas i pieniądze.

Może również pomóc w ochronie przed oszustwami, ponieważ transakcje będą automatycznie rejestrowane i weryfikowane w sieci blockchain.

COST in a calculator
  1. Obniżone koszty wysyłki

Technologia Blockchain może być wykorzystywana do śledzenia paczek i przesyłek, co może pomóc w obniżeniu kosztów wysyłki w sektorze e-commerce. To z pewnością może zaoszczędzić sporo pieniędzy sprzedawcom internetowym.

Jedną z największych zalet technologii blockchain jest jej potencjał do obniżenia kosztów wysyłki. Korzystając z rozproszonej księgi, firmy spedycyjne mogą śledzić przesyłki od miejsca pochodzenia do miejsca przeznaczenia z większą dokładnością i wydajnością, zmniejszając koszty dla kupujących i sprzedających.

Może to mieć znaczący wpływ na branżę e-commerce, ponieważ koszty wysyłki są jednym z głównych czynników, które mogą uniemożliwić kupującym dokonywanie zakupów online. Ponadto blockchain można również wykorzystać do tworzenia nowych rodzajów platform e-commerce, które nie opierają się na tradycyjnych metodach wysyłki.

Ponadto przyniosłoby to również korzyści dla biznesu logistycznego dzięki zmniejszeniu kosztów wysyłki do większości handlowców e-commerce.

Dollar sign on hands
  1. Zapewnienie bezpieczniejszego i wydajniejszego systemu płatności

Technologia Blockchain może zapewnić sprzedawcom internetowym bezpieczniejszy i bardziej wydajny system płatności. Technologia rozproszonej księgi pozwala na przejrzyste śledzenie i rejestrowanie transakcji, eliminując potrzebę weryfikacji przez osoby trzecie.

Może to prowadzić do skrócenia czasu przetwarzania i zwiększenia dokładności danych, ułatwiając firmom przeprowadzanie transakcji i zarządzanie rekordami.

  1. Stworzenie systemu pozwalającego na łatwiejsze śledzenie przesyłek

Jednym z największych wyzwań stojących przed firmami e-commerce jest śledzenie przesyłek. Aby mieć pewność, że produkty dotrą na czas iw dobrym stanie, wiele firm korzysta z usług dostawczych stron trzecich. Ale może to być czasochłonny i kosztowny proces.

Blockchain może pomóc rozwiązać ten problem, tworząc system, który pozwala na łatwiejsze śledzenie przesyłek. Umożliwiłoby to firmom monitorowanie postępów swoich wysyłek od początku do końca, zapewniając, że zawsze będą świadome wszelkich problemów po drodze. Dzięki skróceniu czasu potrzebnego do śledzenia przesyłek, firmy zajmujące się handlem elektronicznym mogą zaoszczędzić znaczne kwoty pieniędzy.

  1. Zapewnienie bardziej przejrzystego i wydajnego systemu przeglądania danych klientów

Technologia Blockchain może pomóc ulepszyć branżę e-commerce, zapewniając bardziej przejrzysty i wydajny system przeglądania danych klientów. System ten umożliwiłby klientom dostęp do ich informacji w bezpieczny i odporny na manipulacje sposób, ułatwiając zakupy i podejmowanie świadomych decyzji.

Dodatkowo zmniejszyłoby ryzyko oszustw i kradzieży, co jest szczególnie ważne w branży takiej jak e-commerce, gdzie często kupowane i sprzedawane są wartościowe przedmioty.

  1. Opracowanie systemu umożliwiającego łatwiejsze zwroty i refundacje

Technologia Blockchain może pomóc zrewolucjonizować branżę e-commerce, ułatwiając klientom zwrot i otrzymywanie zwrotów. Obecnie platformy handlu elektronicznego są złożone i wymagają od klientów poruszania się po wielu ekranach w celu dokonania zwrotu lub żądania zwrotu pieniędzy.

Dzięki blockchain zwroty i zwroty byłyby obsługiwane w prosty, przejrzysty sposób, który umożliwiłby klientom śledzenie ich transakcji od początku do końca. Sprawiłoby to, że proces byłby bardziej usprawniony i wydajny zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorstw.

Obejrzyj: prezentacja CoinGeek New York, Bezpieczny i zgodny obieg dokumentów przy użyciu Blockchain

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : How can blockchain innovate the e-commerce industry? – CoinGeekAuthor: BitcoinSV.pl
CEO