Paragwajska ustawa o przepisach dotyczących walut cyfrowych zbliża się do przyjęcia

Paragwaj zbliża się do nadania przejrzystości regulacyjnej branży walut cyfrowych. Izba niższa dwuizbowego Zgromadzenia Narodowego Paragwaju, Izba Deputowanych (Cámara de Diputados), przegłosowała 40-12 głosów za przyjęciem ustawy regulującej branżę walut cyfrowych.

Ustawa, która została wprowadzona po raz pierwszy w lipcu 2021 r., teraz przejdzie do zmian w Senacie do dalszego rozpatrzenia. Gdy Senat zatwierdzi ustawę, zostanie ona przekazana władzom wykonawczym do podpisania. Jednak władza wykonawcza nie zasygnalizowała jeszcze, czy podpisze ustawę, czy ją zawetuje.

Ustawa będzie regulować działalność handlową związaną z walutami cyfrowymi, w tym handel i blokowe wydobywanie nagród. Jeśli zostanie przyjęty, firmy zajmujące się aktywami cyfrowymi będą musiały zarejestrować się w organach regulacyjnych w celu prowadzenia działalności w kraju Ameryki Południowej.

„Celem tej ustawy jest uregulowanie działalności produkcyjnej i komercjalizacji aktywów wirtualnych lub kryptograficznych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa prawnego, finansowego i podatkowego przedsiębiorstwom pochodzącym z ich produkcji i komercjalizacji” – stwierdza ustawa.

Pomimo pozytywnego wyniku głosowania, propozycje zawarte w ustawie wciąż spotykają się ze sprzeciwem. W debacie Izby Deputowanych poprzedzającej głosowanie ustawodawcy wyrazili zaniepokojenie zużyciem energii elektrycznej przez wydobywanie nagród blokowych oraz niepewność co do środków zabezpieczających przed praniem brudnych pieniędzy.

W odpowiedzi na obawy, Carlos Rejala, jeden z głównych autorów projektu ustawy, stwierdził, że prawo koncentruje się na identyfikowalności zasobów cyfrowych. Projekt ustawy ma również na celu powierzenie rządowym parapaństwom odpowiedzialności za nadzór regulacyjny nad branżą aktywów cyfrowych.

Waluty cyfrowe nie będą prawnym środkiem płatniczym w Paragwaju

Jeszcze jeden nacisk, jaki położyli prawodawcy, to fakt, że ustawa nie uczyni walut cyfrowych prawnym środkiem płatniczym w Paragwaju. Odkąd Salwador uczynił Bitcoin prawnym środkiem płatniczym, wiele innych krajów, w tym Paragwaj, zaczęło poważniej rozważać tę perspektywę.

W momencie wprowadzenia ustawy Reuters spekulował, że Paragwaj może być kolejnym krajem, który pójdzie w ślady Salwadoru. Dzieje się tak zwłaszcza dlatego, że kraj stara się przyciągnąć międzynarodowych wydobywców nagród blokowych do taniego i obfitego źródła energii.

Warto zauważyć, że Senat uchwalił podobną ustawę do obecnej w grudniu 2021 r. Ustawa Senatu umieściła Sekretariat Przemysłu i Handlu jako organ nadzoru dla przemysłu wydobywczego nagród blokowych, jednocześnie oznaczając Komisję Bezpieczeństwa Narodowego i Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy odgrywają pewne role na rynku.

Obejrzyj pierwszy dzień BSV Global Blockchain Convention Dubai 2022:

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : Paraguay’s digital currency regulations bill moves closer to adoption – CoinGeekAuthor: BitcoinSV.pl
CEO