MFW zaleca Bahamy pogłębienie kampanii edukacyjnej CBDC

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) przedstawił kilka zaleceń dotyczących tego, w jaki sposób gospodarka Bahamów może nadal wychodzić z wyzwań. Jedną z tych rekomendacji jest to, że kraj karaibski pogłębił przyjęcie waluty cyfrowej banku centralnego (CBDC).

Zalecenie zostało wydane podczas niedawnych konsultacji zarządu MFW z urzędnikami krajowymi. W komunikacie prasowym MFW ujawnił, że jego dyrektorzy uważają, że CBDC Bahamów – dolar piaskowy, który jest również jednym z pierwszych CBDC, które zostały wprowadzone na rynek – ma duży potencjał do poprawy integracji finansowej.

Jednak CBDC stanowi obecnie tylko około 0,1% podaży pieniądza w kraju. Na tej podstawie MFW zalecił Bahamom przyspieszenie kampanii edukacyjnej CBDC, a także zwiększenie pojemności waluty. W komunikacie czytamy:

„Dyrektorzy dostrzegli potencjał Sand Dollar w zakresie wspierania integracji finansowej i zalecili, aby bank centralny przyspieszył kampanie edukacyjne i kontynuował wzmacnianie wewnętrznych zdolności i nadzoru”.

Stanowisko MFW w sprawie walut cyfrowych pozostaje bez zmian

MFW skorzystał również z okazji, aby ostrzec kraj przed zagrożeniami rynku walut cyfrowych. Podkreślono, że dla Bahamów kluczowe jest zapewnienie „solidnych ram nadzorczych i regulacyjnych dla rozwijającego się sektora aktywów wirtualnych”.

Pomoże to temu krajowi wprowadzić ramy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, aby rozpoznawać wczesne sygnały ostrzegawcze nieczystej gry na rynku walut cyfrowych i budować odporność rynku finansowego, powiedział MFW.

Organ od dawna uważał waluty cyfrowe za zagrożenie dla światowej gospodarki. W podobnych konsultacjach z Salwadorem na początku tego roku MFW błagał kraj o usunięcie Bitcoina ze statusu prawnego środka płatniczego.

W negocjacjach z Argentyną w sprawie udzielenia pomocy krajowi MFW zawarł warunek, zgodnie z którym Argentyna musi zniechęcić do korzystania z walut cyfrowych w celu otrzymywania środków.

Niedawno organ ostrzegł również, że przyjęcie Bitcoina jako prawnego środka płatniczego przez Republikę Środkowoafrykańską jest niepokojące. Ostrzegł, że eksperyment jest skazany na niepowodzenie i może pogrążyć zmagającą się z nim gospodarkę kraju.

Według Kristaliny Georgievej, dyrektor zarządzającej międzynarodowego banku, kraje mają większe szanse na stabilność poprzez przyjęcie CBDC. Georgieva powiedziała CNBC, że prywatne waluty cyfrowe nie mają szans z dobrze zaprojektowanymi CBDC.

„Jeśli CBDC są projektowane ostrożnie, mogą potencjalnie oferować większą odporność, większe bezpieczeństwo, większą dostępność i niższe koszty niż prywatne formy pieniądza cyfrowego” – stwierdziła.

Obejrzyj: prezentacja CoinGeek w Nowym Jorku, Ścieżka do przyjęcia bitcoinów: jak zamienić całą sieć w aplikacje Bitcoin

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : IMF recommends Bahamas deepen CBDC education campaign – CoinGeek


Author: BitcoinSV.pl
CEO