Belgijska FSMA wydaje kroki rejestracyjne dla firm zajmujących się aktywami cyfrowymi

Belgia, siedziba Unii Europejskiej (UE) i NATO wprowadza system rejestracji dla firm zajmujących się aktywami cyfrowymi. Urząd ds. Usług i Rynków Finansowych (FSMA) wprowadził nowe wytyczne dla dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi (VASP), aby uzyskać licencję w kraju.

W wytycznych określono siedem warunków, które muszą spełnić firmy zajmujące się aktywami cyfrowymi, aby mogły się zarejestrować. Po pierwsze, firma musi być zarejestrowana jako belgijska spółka akcyjna/spółdzielnia, spółka europejska lub spółdzielnia i posiadać minimalny kapitał w wysokości 50 000 EUR (około 53 700 USD).

Wynika z tego, że firmy ubiegające się o rejestrację będą musiały mieć zarejestrowane siedziby i centralne punkty kontaktowe w Belgii. Potrzebują również skutecznego zarządzania oraz zdrowych i ostrożnych akcjonariuszy.

Muszą również przestrzegać belgijskiego prawa, aby zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Spełniając wszystkie powyższe, firmy zajmujące się aktywami cyfrowymi są również zobowiązane do spełnienia wszystkich standardów cyberbezpieczeństwa i dokonywania płatności na poczet kosztów operacyjnych FSMA w ramach wykonywania swoich obowiązków regulacyjnych.

W zawiadomieniu FSMA stwierdził, że warunki weszły w życie 1 maja i są wiążące dla każdej osoby prawnej w Belgii, która świadczy usługi wymiany między walutami cyfrowymi i legalnymi lub usługi portfela powierniczego.

„Od 1 maja 2022 r. każda osoba prawna mająca siedzibę w Belgii, która chce świadczyć usługi wymiany walut wirtualnych na legalne lub usługi portfela powierniczego w Belgii, będzie musiała wcześniej zarejestrować się w FSMA” – czytamy w komunikacie FSMA.

Dodaje, że dostawcy już działający w tym dniu muszą powiadomić FSMA o swojej działalności przed 1 lipca i złożyć wniosek o rejestrację przed 1 września.

Adopcja zasobów cyfrowych w Belgii

Branża walut cyfrowych jest dobrze reprezentowana w kraju Europy Zachodniej, z nawet pewnym poziomem rozgłosu. W 2018 r. FSMA opublikowała listę podejrzanych firm inwestujących w aktywa cyfrowe w celu ochrony inwestorów.

Po kolejnych aktualizacjach na liście znalazło się ponad 120 takich firm. Ostrzeżenia nie osłabiły jednak adopcji zasobów cyfrowych nawet w kręgach rządowych i wśród ludności kraju.

Na początku tego roku Christophe De Beukelaer, belgijski parlamentarzysta reprezentujący miasto Bruksela, ogłosił, że zaakceptuje swoją pensję w Bitcoin do 2022 roku. Raport Triple-A ujawnił, że około 2,36% wszystkich Belgów posiada cyfrowe waluty pod koniec 2021 roku.

Tymczasem sektor finansowy kraju nie został pominięty. Zgodnie z raportem Reuters, belgijski dom rozrachunku papierów wartościowych, Euroclear, dołączył do konsorcjum banków budujących system płatności oparty na blockchain o nazwie Fnality.

Obejrzyj: prezentacja CoinGeek New York, Integracja aplikacji biznesowych z BSV Blockchain: pierwsze w Europie przyjęcie na dużą skalę

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : Belgium’s FSMA releases registration steps for digital assets firms – CoinGeekAuthor: BitcoinSV.pl
CEO