Projekt cyfrowego euro dodaje włoskiego dostawcę płatności Nexi

Kilka krajów rozpoczęło plany wprowadzenia swojej cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC). W lipcu rada zarządzająca Europejskiego Banku Centralnego (EBC) rozpoczęła fazę dochodzenia w sprawie cyfrowego projektu euro.

Faza badawcza projektu cyfrowego euro ma trwać 24 miesiące. Projekt będzie oparty na preferencjach użytkowników oraz doradztwie technicznym handlowców i pośredników.

„Będziemy współpracować z Parlamentem Europejskim i innymi europejskimi decydentami i regularnie informować ich o naszych ustaleniach. Obywatele, handlowcy i branża płatnicza również będą zaangażowani” – powiedział Fabio Panetta, członek zarządu EBC i przewodniczący grupy zadaniowej wysokiego szczebla ds. cyfrowego euro.

Według prezes EBC Christine Lagarde „Nasza praca ma na celu zapewnienie, aby w erze cyfrowej obywatele i firmy nadal mieli dostęp do najbezpieczniejszej formy pieniądza – pieniądza banku centralnego”.

Cyfrowe euro musi być w stanie zaspokoić potrzeby Europejczyków, zapobiegając jednocześnie niestabilności finansowej i nielegalnej działalności. Nie przesądza to żadnej przyszłej decyzji o ewentualnej emisji cyfrowego euro. Cyfrowe euro ma uzupełniać gotówkę, a nie ją zastępować w 19 krajach strefy.

Nexi dołącza do projektu CBDC

Włoska firma płatnicza Nexi jest jedną z największych firm płatniczych w Europie i współpracuje z Europejskim Bankiem Centralnym nad stworzeniem cyfrowego euro.

Nexi oferuje usługi płatnicze dla innych banków, zarządzając 41,3 mln kart płatniczych i około 2,7 mld transakcji rocznie. Świadczą również usługi dla handlowców i cyfrowych grup bankowych. Nexi stoi na stanowisku, że cyfrowe waluty banku centralnego mogą być bardzo ważne dla przyszłości płatności, na tym samym poziomie co stablecoiny.

„Współpracujemy z Europejskim Bankiem Centralnym i przyczyniamy się do projektowania przyszłego cyfrowego euro, ponieważ wierzymy, że może to być pozytywna siła w ewolucji płatności cyfrowych”, powiedział dyrektor generalny Nexi, Paolo Bertoluzzo w wywiadzie dla Money 20/ 20 konferencja.

Jeśli chodzi o charakter współpracy, Bertoluzzo powiedział w oświadczeniu: „Zaczynamy rozmawiać o nowej wersji gotówki. Tak o tym myślą”.

Panetta zalecił jednak rozważenie możliwych zagrożeń związanych z CBDC wśród zalet.

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : Digital euro project adds Italian payments provider Nexi – CoinGeekAuthor: BitcoinSV.pl
CEO