Rosyjski bank centralny zablokuje podejrzane działania związane z walutami cyfrowymi

Według lokalnych raportów bank centralny Rosji ma podjąć kroki w celu ograniczenia wzrostu handlu walutami cyfrowymi w tym kraju, w tym zablokowania niektórych zakupów walut cyfrowych, aby przeciwdziałać podejrzanej działalności.

Bank Rosji rozpoczął ścisłą współpracę z lokalnymi bankami w celu identyfikacji potencjalnie podejrzanych płatności w walucie cyfrowej, nakazując im wstrzymanie płatności wysyłanych na giełdy walut cyfrowych, aby zapobiec „emocjonalnym” zakupom bitcoinów.

Pierwszy wiceprezes Banku Rosji Siergiej Szwecow powiedział, że środki zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić większą ochronę niczego niepodejrzewającym inwestorom, podkreślając ryzyko „załamania się do zera” rynku walut cyfrowych i wpływ, jaki może to mieć na inwestorów.

Wynika to z poprzedniej dyrektywy banku centralnego, aby banki zwracały większą uwagę na niektóre rodzaje transakcji, w tym te dotyczące wymiany walut cyfrowych i innych usług związanych z aktywami cyfrowymi.

Bank centralny zażądał od lokalnych banków zablokowania kont niektórych klientów, a także zablokowania kart kredytowych i e-portfeli podejrzanych o udział w podejrzanych transakcjach. Wśród kryteriów wykrywania jest liczba nadawców i odbiorców danego portfela, który bank centralny zidentyfikował jako jeden z kluczowych wyzwalaczy podejrzanych kont.

Większej kontroli powinno podlegać więcej niż 10 różnych odbiorców-płatników dziennie lub więcej niż 50 miesięcznie. Zgodnie z innymi kryteriami, osoby ze średnim saldem poniżej 10% ich dziennego wolumenu transakcji w ciągu tygodnia powinny być oflagowane.

Przedstawiono nowe propozycje mające na celu ograniczenie nielegalnego korzystania z waluty cyfrowej, a Bank Rosji identyfikuje to jako narastający problem w Rosji. W szczególności, korzystanie z kart bankowych i e-portfeli wydawanych do często fałszywych dowodów tożsamości jest podejrzane o udział w szeregu przestępstw finansowych i innych przestępstw w kraju.

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : Russia central bank to block suspicious digital currency activities – CoinGeek



Author: BitcoinSV.pl
CEO