Ustawa z Pensylwanii proponuje nową grupę zadaniową ds. cyfrowej waluty

Prawodawcy w Pensylwanii wprowadzili nowy projekt ustawy, który może utorować drogę do stworzenia grupy zadaniowej ds. walut cyfrowych, jako najnowszy krok w kierunku przyjęcia walut cyfrowych w stanie. Projekt ustawy HB1724 przedstawiony na Zgromadzeniu Ogólnym stworzyłby mandat dla grupy zadaniowej, która miałaby przyjrzeć się wpływowi walut cyfrowych, gdyby zostały one bardziej formalnie przyjęte w państwie. Wprowadzony przez kolektyw ośmiu Demokratów i dwóch Republikanów, ustawa byłaby znana jako ustawa o grupie zadaniowej ds. waluty cyfrowej. Obecnie jest z Komitetem ds. Handlu do dalszego rozważenia. Ustawa mówi, że nowa grupa zadaniowa miałaby określić, ile i jakimi walutami można handlować w stanie, a także platformy wymiany, które mają tam licencję.

Przyjrzy się również instytucjom inwestycyjnym z ekspozycją na waluty cyfrowe, a także skutkom podatkowym walut cyfrowych zarówno na poziomie stanowym, jak i lokalnym. Ustawa ma również na celu przejrzystość na rynkach walut cyfrowych, koncentrując się na manipulacji cenami i innych nikczemnych działaniach, które uważa się za prowadzone za pośrednictwem rynków walut cyfrowych. Oczekuje się, że grupa zadaniowa przyjmie podejście porównawcze, analizując różne strategie i regulacje od agencji partnerskich z innych części świata.

Grupa zadaniowa składałaby się z panelu 13 członków, działających na zasadzie dobrowolności, którzy będą przeprowadzać publiczne przesłuchania podczas całego procesu przeglądu rynku. Następnie oczekuje się, że panel przedstawi ustalenia gubernatorowi i Zgromadzeniu Ogólnemu w ramach swojego mandatu ustawodawczego. Kroki w kierunku utworzenia grupy zadaniowej w Pensylwanii naśladują podobne posunięcia w innych częściach Stanów Zjednoczonych, a ustawodawcy stanowe coraz częściej badają waluty cyfrowe i ich szersze implikacje.

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : Pennsylvania bill proposes new digital currency task force – CoinGeekAuthor: BitcoinSV.pl
CEO