Indyjscy ustawodawcy dokonają przeglądu ustawy zakazującej cyfrowej waluty

Podobno rząd Indii dokonuje przeglądu ustawy, która zakazywałaby stosowania walut cyfrowych w tym kraju, co może oznaczać w ostatniej chwili zmianę kierunku przepisów dotyczących lokalnego sektora walut cyfrowych. Współpracując z sektorowymi regulatorami i innymi zainteresowanymi stronami, rząd rozważa, czy należy wprowadzić w życie całkowity zakaz, poinformował Bloomberg Quint. Jeśli nie, następną rozważaną kwestią jest to, w jaki sposób waluta cyfrowa może być regulowana w kraju i jakie konkretne działania z walutą cyfrową powinny być zachęcane lub odradzane przez rząd.

Proponowana ustawa, znana oficjalnie jako ustawa o kryptowalutach i rozporządzeniach w sprawie oficjalnej ustawy o cyfrowej walucie, została ostatecznie przedłożona parlamentowi na początku tego roku. Jednak rząd nie poczynił postępów w pracach nad projektem ustawy i jest obecnie zaangażowany w naradę klauzula po klauzuli, która ma przesunąć proces legislacyjny na kolejną sesję parlamentarną. Pojawiła się nawet sugestia, że ​​rząd mógłby zwołać nową komisję ekspertów w celu rozpatrzenia propozycji, drugą taką komisję utworzoną od czasu pierwszego przedstawienia projektu ustawy.

Zmiany te są najnowszym zwrotem w toczącej się sadze przepisów dotyczących walut cyfrowych w Indiach, w których w ostatnich latach odnotowano różne sprzeczne ruchy ze strony organów regulacyjnych i władz rządowych. W 2018 roku Reserve Bank of India wydał de facto zakaz prowadzenia działalności w zakresie walut cyfrowych, orzekając, że bankom nie wolno obsługiwać klientów działających w tym sektorze. Zostało to później obalone przez Sąd Najwyższy w 2020 r., zanim RBI próbowało wydać kolejne, nieformalne stanowisko w tym samym celu.

Ponieważ od dawna zapowiadany zakaz cyfrowej waluty najwyraźniej powraca do dyskusji, okaże się, w jakim kierunku wybiorą prawodawcy. W przypadku branży walut cyfrowych w Indiach wydaje się, że niecierpliwe oczekiwanie na rozwiązanie wieloletnich problemów będzie kontynuowane.

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : India lawmakers to review bill banning digital currency – CoinGeekAuthor: BitcoinSV.pl
CEO