Komunikat o statusie Kleiman v Wright: brak możliwości mediacji

Strony sporu Kleiman przeciwko Wright zwołały się z sędzią Beth Bloom na od dawna zaplanowane wezwanie do rozpatrzenia sprawy we wtorek, podczas którego poruszono szereg kwestii administracyjnych. Strony zgłosiły sędziemu Beth Bloom, że druga próba mediacji podjęta przez strony zakończyła się, jak wcześniej informowano, nieskuteczna i obie zgodziły się, że uważają, iż droga rozstrzygania sporu została wyczerpana. Sędzia Bloom poprosił również obie strony o poinformowanie, czy któreś z nich przewidywały problemy ze świadkami pojawiającymi się w związku z pandemią COVID-19.

Jedynym prawdziwym zmartwieniem na tym etapie jest dr Wright i żona Ramona Ang, którzy przylecą z Wielkiej Brytanii, która obecnie działa pod ograniczonym zakazem podróżowania. Amanda McGovern, doradca dr Wright, powiedziała, że ​​mają nadzieję, że do tego czasu nie będzie to problemem. Strony zgodziły się również współpracować w celu przedłożenia uporządkowanej listy eksponatów: dzięki wielu zgłoszeniom w sprawie od czasu jej zgłoszenia w 2018 r.

Między stronami znajduje się ponad 1000 eksponatów, z których wiele się nakłada lub jest zbędnych. Sędzia Bloom wyznaczył trzy tygodnie na rozprawę, obecnie zaplanowaną na 1 listopada. Zaktualizowana lista eksponatów, wraz z eksponatami pokazowymi i podsumowującymi, ma się ukazać 31 sierpnia. Odwołanie w kalendarzu odbędzie się 4 września.

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : Kleiman v Wright status call: mediation exhausted – CoinGeekAuthor: BitcoinSV.pl
CEO