Prawnicy Kleiman przeciwko Wright chcą, aby proces został opóźniony do listopada + Bitcoin SV Polska nowe materiały filmowe

Strony w sprawie Kleiman v Wright złożyły wspólny wniosek o przywrócenie terminu rozprawy, pierwotnie zaplanowanego na czerwiec, na 1 listopada 2021 r. Wniosek jest spowodowany zbieżnością czynników. Niepewność co do przepisów dotyczących podróży międzynarodowych naraża Wrighta na ryzyko, że nie będzie mógł osobiście uczestniczyć w rozprawie w dającej się przewidzieć przyszłości, obrońcy obu stron mają rozprawy i arbitraż w innych sprawach w lipcu, sierpniu i październiku, podczas gdy święta żydowskie mają miejsce we wrześniu i są przestrzegane przez członków radców obu stron.

W rezultacie listopad jest prawdopodobnie najwcześniejszym terminem dogodnym dla obu stron. Strony żądają również, aby konferencja dotycząca stanu 11 maja została przesunięta na półtora miesiąca przed rozprawą, co oznaczałoby, że będzie to połowa września, a termin wystaw pokazowych i zbiorczych na dwa miesiące przed rozprawą, na początku Wrzesień. COVID pierwotnie przesunął proces na 13 października, a następnie na 4 stycznia, a później na 1 czerwca. Opóźnienie do listopada oznaczałoby 3 lata i 9 miesięcy między złożeniem pozwu przez Kleimana a rozpoczęciem procesu.

Bitcoin SV Polska – Zapraszamy do obejrzenia filmu

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : Kleiman v Wright parties want trial delayed to November – CoinGeekAuthor: BitcoinSV.pl
CEO