Joe Biden popycha zwiększenie budżetu FinCEN w celu zwalczania przestępstw finansowych

Według doniesień prezydent USA Joe Biden opracowuje plany zwiększenia o 50% budżetu przeznaczonego na Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), aby stawić czoła rosnącemu poziomowi przestępstw finansowych. FinCEN wcześniej wzywał do wprowadzenia nowych zasad, które wymagałyby od wymiany walut cyfrowych, aby pobierać dane Poznaj swojego klienta (KYC) dla prywatnych portfeli walut cyfrowych, co pozwoliłoby rzucić światło na przejrzystość większej liczby użytkowników portfeli.

Zwiększenie budżetu spowodowałoby przyznanie agencji środków w wysokości 191 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 64 miliony dolarów w stosunku do pierwotnego budżetu na rok. Oczekuje się, że posunięcie to pozwoli organowi lepiej zidentyfikować „nielegalnych aktorów”, skupiając się na wyeliminowaniu „luk w wymogach sprawozdawczości finansowej”. Budżet zostanie również skierowany na stworzenie bazy danych, która śledzi struktury własnościowe różnych firm, aby lepiej odkryć wykorzystanie złożonych struktur firmowych w celu uniknięcia olśnienia organów regulacyjnych i innych organów.

Proponowany wzrost nie spotkał się jeszcze z aprobatą prawodawców w Kongresie, a prezydent Biden ma jeszcze w tym roku doprecyzować te propozycje. Zmiany te mają być ostatnim punktem zapalnym między FinCEN a sektorem walut cyfrowych, po wielu środkach w ostatnich miesiącach, w tym ostatnich propozycjach, które wymagałyby od osób fizycznych ujawnienia wszelkich kwot w walutach cyfrowych przechowywanych za granicą.

KYC w sprawie propozycji portfela prywatnego wywołało już znaczny sprzeciw ze strony społeczności kryptowalut, a wielu interesariuszy twierdzi, że posunięcie to stworzyłoby „przewrotne zachęty” do zachęcania osób do trzymania się z dala od regulowanych operatorów. Jednak FinCEN utrzymuje, że posunięcie to jest niezbędnym krokiem w zapobieganiu wykorzystywania walut cyfrowych do nielegalnych celów i przeciwdziałaniu wzrostowi przestępstw finansowych dokonywanych za pośrednictwem walut cyfrowych, takich jak BTC.

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : Joe Biden pushes budget increase for FinCEN to tackle financial crimes – CoinGeekAuthor: BitcoinSV.pl
CEO