Shinhan Bank w Korei Południowej testuje nową platformę cyfrowej waluty

Jeden z wiodących banków komercyjnych w Korei Południowej ma pilotować nową platformę dla cyfrowej waluty, po pracy nad projektem we współpracy z LG CNS, spółką zależną LG. Shinhan Bank ma teraz nadzieję na współpracę z bankiem centralnym tego kraju za pomocą platformy opartej na technologii blockchain, aby pomóc w opracowaniu i wdrożeniu cyfrowej waluty banku centralnego w Korei Południowej.

Platforma umożliwia bankowi centralnemu emitowanie cyfrowej waluty, jednocześnie utrzymując banki komercyjne, takie jak Shinhan, jako pośredników w systemie. Podkreślając znaczenie roli, jaką banki musiałyby odgrywać jako pośrednicy, Shinhan powiedział, że konieczne byłoby zaangażowanie sektora bankowości komercyjnej. „Jeśli Bank of Korea wyda CBDC, do sprawnej dystrybucji i korzystania z cyfrowej waluty niezbędna będzie agencja pośrednicząca”. System umożliwiłby emisję cyfrowej waluty przez bank centralny, a następnie wykorzystywanie jej przez osoby fizyczne i podmioty powiązane, między innymi do płatności, wymiany walut i przekazów pieniężnych.

Platforma umożliwia również segregację funduszy według typu, co pozwala na ogólną pulę środków posiadanych przez osoby fizyczne, odrębną od puli funduszy rządowych, na przykład na potrzeby finansowania awaryjnego. W opublikowanym raporcie na temat ich postępów nie określono jeszcze, który blockchain został użyty w rozwoju, chociaż oczekuje się, że bank centralny i inne władze Korei Południowej będą zainteresowane projektem.

Projekt jest kontynuacją wcześniejszej pracy Shinhana z walutami cyfrowymi. W styczniu 2021 roku bank mocno zainwestował w Korea Digital Asset Trust, konsorcjum firm zapewniających przechowywanie aktywów kryptograficznych i cyfrowych. Bank odegrał również kluczową rolę w pozyskiwaniu 7,5 miliona dolarów dla startupu Blocko, a także wsparciu projektów pożyczkowych opartych na technologii blockchain.

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : https://coingeek.com/south-koreas-shinhan-bank-trials-new-digital-currency-platform/Author: BitcoinSV.pl
CEO