Ukraina planuje elektrownię jądrową wydobywającą kryptowaluty..Bitcoin SV ?

Rząd Ukrainy rozważa zainwestowanie w nową kryptowalutową kopalnię, aby wykorzystać nadwyżkę energii jądrowej wytwarzanej w kraju. Ministerstwo Energii Ukrainy planuje podobno centrum wydobywcze, które może zużywać od dwóch do trzech gigawatów energii dziennie.

Wiceminister energetyki ds. Rozwoju cyfrowego Jewhen Władimirow spotkał się z urzędnikami ministerstwa, a także partnerami z sektora prywatnego, aby omówić wstępne propozycje. Do rozmów zaproszono również państwową firmę energetyki jądrowej Energoatom oraz producenta sprzętu górniczego Hotmine.

Władimirow powiedział, że propozycje pozwolą krajowi lepiej wykorzystać nadwyżki mocy jądrowej, a także zwiększyć pobór podatków. „Pomysł stworzenia centrum danych w oparciu o elektrownię jądrową zasługuje oczywiście na uwagę, ponieważ ukraiński UES [zunifikowany system energetyczny] ma niewykorzystane moce bazowe”. „Stałe obciążenie bloków jądrowych może przynieść dodatkowe zyski państwowemu Energoatom i umożliwić prowadzenie działalności firmom, które będą również płacić podatki do krajowego budżetu”.

Propozycje dotyczące skali elektrowni wciąż są finalizowane, ale przy mocy 3 gigawatów obiekt mógłby rywalizować z największymi elektrowniami wodnymi w Chinach. Według Hotmine, propozycje te pomogą Ukrainie zbudować reputację wschodzącego centrum wydobycia blokowego z nagrodą, a firma sugeruje, że tania energia jądrowa w kraju może pomóc jej stać się światowym liderem w wydobywaniu bloków z napędem jądrowym.

Obecnie oczekuje się, że ministerstwo przygotuje protokół ustaleń, który zostanie podpisany przez strony, który określi więcej szczegółów planu. Propozycje opierają się na pracach z maja ubiegłego roku, kiedy pełniący obowiązki ministra energii Olha Buslavets wezwał Energoatom do rozważenia możliwości zarabiania na nadwyżce mocy poprzez wydobywanie za blokowe nagrody. Czy będzie to wydobycie Bitcoin SV?

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : https://coingeek.com/ukraine-plans-nuclear-powered-block-reward-mining-facility/


Author: BitcoinSV.pl
CEO